Meč Ricka Findora

Meč Ricka Findora byl těžký obouruční meč, který během své kariéry duelisty proslavil Rick Findor. Ačkoliv vypadal docela obyčejně, byl nesmírně starý, nikdy se neotupil a měl tu zvláštní schopnost, že jím šlo zranit duchy mrtvých uživatelů temné strany Síly.

Historie

Zbraň ukoval Tuvas Akok, málo známý mistr Jedi v dobách krátce po založení Řádu, kdy ještě Jediové neuměli vyrábět světelné meče. Při výrobě použil jak tradiční metody posílení čepele Silou, tak několik vlastních patentů, a ačkoliv pak za tak velkou a pro ochránce míru zcela nevhodnou zbraň sklízel značnou kritiku, v boji se mu maximálně osvědčila.
Když mistr zemřel, byl meč uložen ve skladišti na Tythonu, odkud ho později ukradla banda zlodějů. Zbraň v následujících stoletích střídala majitele, pomalu se zapomínalo na to, že jde o zbraň mistra Jedi, a jakožto historická relikvie se postupně objevila v několika muzeích i soukromých sbírkách. Posledním známým majitelem v této éře byl výstřední miliardář, který meč sice sotva unesl, ale hned po jeho odkoupení s ním vyrazil na tehdy ještě primitivní Cathar a při pokusu o pobití všech tamních hadů bídně zhynul. Meč zůstal v jedné z jeskyní, kam tisíce let nezavítala noha inteligentního tvora, a venku v galaxii se na něj úplně zapomnělo.
V roce 130 BBY ho při průzkumu jeskynních systémů vysloveně náhodou našel samozvaný čaroděj, jehož však obratem málem sežrala jeskynní havěť. Na poslední chvíli byl zachráněn Rickem Findorem, jenž si do jeskyně s potvorami chodil zacvičit, a zbraň mu jakožto vyjádření díků věnoval. Rickovi připadal meč zpočátku poněkud těžkopádný, ale naučil se s ním zacházet a v následujících letech ho používal jak při soubojích, tak v boji s brouky.
Když v roce 81 BBY zemřel, meč se přes Brumbaala dostal do rukou jeho syna Arryho, ale ten si ho vůbec nevážil a cestou z pohřbu domů ho zahodil.1 Zbraň tak znovu zmizela z očí a i když se ji pokoušelo najít mnoho dobrodruhů a ležela jen pár centimetrů od frekventované cesty, nikdo ji nenašel.
Úspěch měl až v roce 14 BBY lord Styx, jenž pak nález i s jednou Catharkou věnoval inkviziční sekci na Karafutu. Meč tak skončil v depozitáři Inkvizice v podzemí Citadely a po následujících čtrnáct let tam zůstal, protože všem přítomným inkvizitorům se z něj ježily chlupy v nose.
Po bitvě o Karafuto v srpnu 0 ABY byl sklad vybrakován skupinou anarchistů, kteří meč a další poklady odvezli na Jolly Jedie. Protože pak neměli ani ponětí o jeho zvláštní schopnosti, skončil mezi artefakty na Švábivci 1.

Potenciália

Jednoho dne ho vezme Toprr a na tuty s ním sejme Roxe.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License