Meč poznání

Meč poznání byla rituální zbraň výjimečná tím, že byla vybavena umělou inteligencí. Tento meč byl velice starý a vyměnil mnoho majitelů. Předposlendím byl Toydarian Honolulu, který ho při pití toydarianského piva prodal Chlouppkovi.
Meč měl tu zvláštní schopnost, že uměl mluvit a svého nositele bez přestání vzdělával tak, že předčítal ze své databáze zajímavostí „Věděli jste, že…?"
Někdo z řádu Atalay do jeho databáze nahrál indicie, které mohly pomoci ke složení Superholocronu, a jednu jeho část vyměnil s hruškou meče. Chlouppek pak při sezení na Sesli rovnováhy indicii zaslechl a s její pomocí pak Superholocron poskládali.

Meč poznání zůstal v Chlouppkově vlastnictví a kolem roku 0 ABY se nacházel v jeho domě na planetě Atalay.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License