Max Lenico

Max Lenico byl bývalý imperiální pilot, později důstojník povstalecké buňky kapitána Simbaccy a Magor 3. Byl to hlučný a cynický sangvinik, který se ještě dlouho po dezerci divil, jak je možné, že ho z imperiální akademie nevyhodili. Ačkoliv měl velké tendence se chvástat, byl ještě během bitvy o Endor panic a to, jak balil Shavari, pro něj nebylo ani trochu zdravé1.
Měl bratra Maurice a sestřenice Mirandu a Mínu, ale od dezerce se se s nimi neviděl.

Historie

Narodil se roku 25 BBY na planetě Phaeda, do bohaté rodiny s dlouhým záznamem služby Republice. Během studia na Caridě však začal pociťovat, že Impérium trošku smrdí a že se rozhodně nechce dožít chvíle, kdy bude muset nařídit letce stíhačů palbu na civilní transportér jenom proto, že dost silně neheilovali. Výcvik dokončil, protože věděl, že takové vědomosti se budou hodit, nicméně pak kopl do vrtule a zmizel i s lambdou plnou zbraní.
Povstalci ho nejdřív podezřívali z nějaké levárny, ale protože v těch začátcích si nemohli vybírat a on postupně dokazoval svou loajalitu, nakonec ho přijali za svého a jen občas si utahovali z jeho minulosti. Byl to právě Max, koho vzal Simbacca mezi Magory jako prvního hned v roce 4 BBY, a nikdy toho rozhodnutí nelitoval.

  • Dva dny po bitvě o Yavin si opět oblékl svou starou důstojnickou uniformu a pomáhal obsadit jeden z transportérů v imperiálním otrokářském konvoji.
  • O další tři dny později se účastnil útoku na Hemer'oi II, kde udržoval letku imperiálních stíhačů daleko od Shavari, která letěla torpédovat sochu Císaře.
  • 13. 3. 0 ABY byl se třemi zachráněnými členy povstalecké buňky z Tekillo III poslán na blíže neurčenou planetu, aby tam dlouhodoběji pomáhal s výcvikem nové odbojné skupiny vzniklé fúzí tamních původních zbojníků s dovezenými přeživšími. Pobyl si tam minimálně dva týdny, závěr jeho snažení zatím není znám.

d20

Noble 4 / Soldier 3 / Officer 1 / Starship Ace 2
STR 8 / DEX 18 / CON 8 / INT 14 / WIS 10 / CHA 18
Pilot +17, Diplomacy +14, Astrogate +10, Computer Use +10, Repair +10, Bluff +10, Disguise +10, Knowledge (bureaucracy) +10, Sense Motive +10
Lightning Reflexes, Infamy, Starship Operation (starfighters), Starship Dodge, Flight Academy Training, Imperial Command Training, Pinpoint Accuracy
Military Sponsor, War Games

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License