Maven Blackbriar

„Jak může taková kyselá prdel vyrábět tak sladkou…“
„Co si to tam mumláš?“
„N-nic, lady Blackbriar!“
- zaměstnanec Zlatopalce a Maven Blackbriar

Maven Blackbriar byla Nosaurianka z Balfronu, agent konfederační rozvědky a ředitelka Zlatopalce. Uměla brilantně využívat byrokratických skulinek ve svůj prospěch a na to, že neměřila ani metr, byla neskutečně silnou osobností, z níž měli strach i mnohem větší soupeři. Ačkoliv se o výrobu medoviny osobně zajímala, nijak výrazně jí nerozuměla a soustředila se hlavně na marketingovou a právní stránku věci. Ačkoliv si ve skrytu duše přála lepší vesmír pro všechny, navenek to byla zapšklá, mnohdy vyloženě agresivní žena, která se při prosazování vlastních názorů neštítila téměř ničeho.

Historie

Před rozkazem 66

Vylíhla se roku 61 BBY v komunitě Nosaurianů v kasínu na Balfronu, z nichž většina se živila úklidem hotelů a pláží. Její rodiče ale byli zásobovači s vlastní lodí, díky čemuž Maven už v raném věku viděla pěkně z výšky, jak její soukmenovci tvrdě makají, zatímco privilegovaní zmetci z dalekých končin akorát rozhazují prachy. Značně jí to hnulo žlučí, ale rodinu v tom nenechala, naučila se pilotovat a snažila se pomáhat, kde se jen dalo.
I z toho důvodu se během cest věnovala samostudiu práva a začala anonymně radit vykořisťovaným Nosaurianům a dokonce pro ně sepsala pár kompletních žalob. V následujících letech si tak vybudovala reputaci nesmlouvavého obhájce práv plebsu, i když její jméno pořádně nikdo neznal. Podařilo se jí ale odstartovat několik soudních procesů s nevychovanci, co si mysleli, že jim vůči personálu kasína všechno projde, a v komunitě se tak stala poměrně oblíbenou. Po přirozené smrti obou rodičů oficiálně pokračovala v jejich práci a dovážela na Balfron spotřební zboží, reálně však mnohem víc času věnovala dalšímu studiu práva.
Když se začalo formovat hnutí separatistů, bylo Maven jasné, že její domovská planeta se k nim nepřidá, a štvalo ji to, protože v tom viděla loženou příležitost vymanit se z kapitalistického područí. Sama však do služeb pozdější Konfederace vstoupila, prodělala výcvik u rozvědky a získala novou identitu.
V roce 24 BBY byla vyslána na Brandeys, kde z pozice běžného obchodního cestujícího s kompletně vyfabrikovanou historií infiltrovala největší výrobnu medoviny v galaxii a měla tam provádět hospodářskou špionáž. Ukázalo se ale, že má nadání na obchod, o pouhý rok později byla jen s minimální pomocí rozvědky povýšena na ředitelku centrály a rázem měla přístup k mnohem zajímavějším věcem. Po celou dobu války klonů zásobila Konfederaci informacemi z planet, kam Zlatopalec vyvážel medovinu, a posílala jí i nemalé finanční částky.
Konec války pro ni znamenal velké zklamání, nicméně protože její krytí vydrželo, rozhodla se v něm pokračovat a na starou identitu definitivně zapomněla.

Občanská válka

Za Impéria se Maven soustředila na řízení firmy a svou separatistickou minulost hodila za hlavu, protože jí mohla už jenom ublížit. Měla ale k ruce některé užitečné informace z databáze na Zamhareeru, které bez ostychu využila a díky kterým se zbavila několika konkurentů. Ačkoliv nebyla člověk a Impérium ji zpočátku chtělo nahradit, podařilo se jí zastrašit všechny potenciální kandidáty na její místo a šéfovala tak společnosti nadále, oficiálně na přechodné období.
Toto období skončilo v roce 13 BBY, kdy začala s režimem trochu víc kolaborovat, a mohla si tak dovolit i zásadnější reformy, díky kterým spustila medovinovou renesanci.
Zisky společnosti sice nijak závratně nerostly, protože Impériu dodávala produkty za cenu nákladů, ale aspoň měla klid, získala si důvěru a mohla v klidu přemýšlet, jak toho využít v zájmu lepší budoucnosti vesmíru.

d20

Scoundrel 3 / Scout 2 / Intelligence Agent 3 / Crime Lord 2
STR 8 / DEX 16 / CON 10 / INT 16 / WIS 14 / CHA 16
Bluff +20, Diplomacy +16, Gather Information +15, Knowledge (bureaucracy) +15, Forgery +12, Intimidate +12, Computer Use +10, Disguise +10, Sense Motive +10, Appraise +8, Hide +8, Listen +8, Move Silently +8, Survival +8, Tumble +8, Pilot +7
Low Profile, Starship Operation (space transport), Bureaucratic Flair, Infamy, Persuasive, False Identity, Influence
Information Network, Infiltrator, Confidence

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License