Maurice Lenico

Maurice Lenico byl imperiální pilot z Phaedy, jeden ze známějších stíhacích es. Měl bratra Maxe a sestřenice Mirandu a Mínu, ale nevídal se s nimi, protože bratr se přidal k rebelské chátře a sestřenice byly příliš vytížené svými povinnostmi u Inkvizice a ISB. Jeho nejlepším kamarádem byl Zekon Merel, rovněž stíhací eso.

Historie

Narodil se roku 23 BBY do bohaté rodiny s dlouhým záznamem služby Republice. Během studia na Caridě mu jeho starší bratr neustále dělal ostudu, a tak se Maurice rozhodl, že bude ve všem lepší, aby mu to vrátil. Nejen že tedy po dokončení základního výcviku zůstal u stíhačů a nedezertoval, taky projevil zájem stát se jednou důstojníkem flotily a velet vlastnímu křižníku. Účastnil se bitvy o Scarif a vyznamenal se tam sestřelením několika povstaleckých stíhačů.
Den po bitvě o Yavin byl přidělen k letce na planetě Hemer'oi II, kde se svým TIE Defenderem záhy slovutně bránil vesmírný prostor před útočící letkou v čele s obstarožní eta-2, kterou pilotoval kapitán Křupka. Maurice měl v souboji dlouho navrch, ale pak mu Simbacca do cesty vypustil obsah nákladového prostoru včetně dvou termosek s kakaem a následně prchl.
V následujících měsících se spolu s letkou účastnil lovu na povstalce ve Vnějším okraji, ale měli smůlu a za celou tu dobu se jedinkrát nedostali do ostré akce, protože před nimi ti zbabělci vždycky včas uprchli.

hemeroi.jpg

d20

Noble 2 / Soldier 6 / Starship Ace 2
STR 10 / DEX 18 / CON 8 / INT 14 / WIS 10 / CHA 16
Pilot +17, Astrogate +15, Repair +15, Diplomacy +12, Knowledge (bureaucracy) +12, Knowledge (tactics) +10, Computer Use +8
Aristocrat's Honor, Headstrong, Starship Operation (starfighters, capital ships), Starship Dodge (starfighters), Maneuver Expertise (Pursuit), Martial Arts, Fame
Military Sponsor, War Games

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License