Matra III

Matra III, někdy označována jako Matra C, byla planeta v soustavě Matra v Korporátním sektoru, třetí od tamního slunce. Nacházela se na ní prosperující zemědělská kolonie a populaci tvořili převážně nelidé.

Historie

Soustava Matra byla osídlena v roce 477 BBY, a to především ekonomickými uprchlíky, kteří v Korporátním sektoru hledali nový život. Zatímco na Matra VI byl hnacím motorem ekonomiky průmysl, obyvatelé Matra III využili přívětivější klima, vybudovali farmy a vyváželi potraviny nejen k sousedům, ale i na jiné planety v sektoru. Obyvatelstvo bylo převážně nelidské a idylická atmosféra tam občas přilákala i otrokáře a podobné živly, ale kriminalita byla i nadále minimální. Politika vnější galaxie místní nikdy nezajímala, většina jich ani nevěděla, že došlo převratu.
Od roku 22 BBY tam měli žížalí biofarmu Sebastian Sega a jablečný sad Tammala, v roce 10 BBY se jejich sousedem stal Shiv Lup se svou houbovou plantáží.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License