Matlarra

[„Ty se mi líbíš, ty to budeš mít bez přirážky.“]
- Matlarra na baru

Matlarra byla Wookiee z planety Emberlene, barmanka na základně kashyyyckého odboje v mlhovině Tyyyn a později členka posádky Jolly Jedie, to všechno aniž by prozradila svou příslušnost k mistrylským stínovým gardistkám.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se krátce před válkou klonů a zažila zlatou éru planety Emberlene i následný pád tamní civilizace. Když byla její domovina rozbombardována na cucky, Matlarra byla teprve teenager, ale o to větší vztek na útočníky měla a tím spíš ignorovala, že jejich přílet způsobila arogance místních a jejich snahy o ovládnutí přilehlého sektoru. Když pak bylo na tajném setkání několika přeživších rozhodnuto o založení tajného spolku elitních agentek, které by z výdělků financovaly obnovu Emberlene do její původní krásy, Matlarra neváhala ani okamžik a přislíbila jim své drápy. Hned po dokončení výcviku, během nějž studovala mimo jiné ekonomii, odcestovala na Kashyyyk, kam se dostala několik týdnů před bitvou o Kachirho. Než si stačila najít vhodnou práci, zaútočily na planetu jednotky Konfederace a zazněl rozkaz 66, jehož následky přežila jen se štěstím.

Občanská válka

Podobně se štěstím potkala několik členů kashyyyckého odboje, kterým při potyčce s otrokáři předvedla svoje na barmanku dost nestandardní dovednosti, a byla mezi partyzány Šošonského krále rychle přijata. Většinu času na základně sice jenom míchala drinky a leštila sklenice, ale do akce se občas podívala taky a dokonce se jí podařilo sem tam ulít nějaké ty peníze, které mohla poslat domů. Na základně rovněž poznala Fatayyra, který jí navzdory značnému věkovému rozdílu padl do oka, a když se pak po akci v Táboře 52 na stanici objevil kapitán Simbacca, zavětřila příležitost a odešla s ním na Jolly Jedie.

Potenciália

Nejspíš se bude starat o Koktavou školnici v dobách nepřítomnosti Emily, jestli její identita někdy praskne, to se uvidí. Rozhodně praskne to, že jí Fatayyr padl nejen do oka, protože se jim narodí Mallafatrra.

d20

Soldier 6 / Scout 2 / Mistryl Shadow Guard 3
STR 12 / DEX 12 / CON 13 / INT 16 / WIS 12 / CHA 14
Intimidate +15, Climb +12, Bluff +10, Disguise +10, Hide +10, Move Silently +10, Tumble +10, Computer Use +8, Survival +8, Knowledge (economy, Kashyyyk) +7, Spot +6, Swim +6
Cosmopolita (Tumble), Combat Reflexes, Combat Expertise, Improved Martial Arts, Improved Feint, Skill Emphasis (Climb, Survival), Dual Strike, Exotic Weapon Proficiency (hand claws)
Hot-wire

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License