Matlarra

[„Ty se mi líbíš, ty to budeš mít bez přirážky.“]
- Matlarra na baru

Matlarra byla Wookiee z planety Emberlene, barmanka na základně kashyyyckého odboje v mlhovině Tyyyn a později členka posádky Jolly Jedie, to všechno aniž by prozradila svou příslušnost k mistrylským stínovým gardistkám. Její rodiče patřili k rodu Tlacochitli.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se v roce 31 BBY páru ekonomických migrantů z Kashyyyku, kteří se na Emberlene pokoušeli rozjet podnik na ruční výrobu luxusních soubojových rukavic. Matlarra tak patřila ke střední třídě, zažila zlatou éru planety i následný pád tamní civilizace. Když byla její domovina rozbombardována na cucky a její rodiče zabiti, Matlarra byla ještě dítě, ale o to větší vztek na útočníky měla a tím spíš ignorovala, že jejich přílet způsobila arogance místních a jejich snahy o ovládnutí přilehlého sektoru. Když pak bylo na tajném setkání několika přeživších rozhodnuto o založení tajného spolku elitních agentek, které by z výdělků financovaly obnovu Emberlene do její původní krásy, Matlarra neváhala ani okamžik a přislíbila jim své drápy. V ruinách arogantní civilizace cvičila boj na blízko, učila se ekonomii a přemýšlela, kam pak vyrazí vydělávat peníze.

Občanská válka

Když se po pádu Republiky dozvěděla, co se děje na Kashyyyku, peníze pro ni náhle přestaly být úplnou prioritou. Pořád si sice přála obnovu Emberlene, ale taky chtěla, aby k té obnově došlo v nějakém spravedlivějším vesmíru. V roce 13 BBY, po dokončení výcviku, proto odmítla zařazení do jednoho z týmů a vyrazila sama do soustavy Kashyyyk. Přistát na domovské planetě by se jí nejspíš nepovedlo, ale naštěstí byla dřív objevena hlídkou kashyyyckého odboje, která ji doprovodila do Pevnosti Boyarr. Tam ji členové odboje prověřili a když se ukázalo, že je čistá, že se umí prát a že umí míchat drinky všeho druhu, byla mezi partyzány Šošonského krále rychle přijata. Většinu času na základně sice jenom míchala drinky a leštila sklenice, ale do akce se občas podívala taky a dokonce se jí podařilo sem tam ulít nějaké ty peníze, které mohla poslat domů. Na základně rovněž poznala Fatayyra, který jí navzdory značnému věkovému rozdílu padl do oka, a když se pak po akci v Táboře 52 na stanici objevil kapitán Simbacca, zavětřila příležitost a odešla s ním na Jolly Jedie.
Tam dlouho fungovala jako pomocná barmanka v Koktavé školnici a dál se sbližovala s Fatayyrem, jemuž ve volbách nového kapitána po závodech dala svůj hlas a později mu prostě dala. Po událostech na Nar Shaddaa a vyhlášení výjimečného stavu Emily zastupovala dlouhodoběji a rozlévala i zkušební várku korýšovice, ale ani nadále neodhalila svou příslušnost ke gardistkám, a to ani před Fatayyrem, s nímž trávila večery. V říjnu se zachráněná Emily vrátila a v Koktavé školnici to žilo, ale pak zase na nějaký čas zmizela a Matlarra měla opět dost práce.
V listopadu zjistila, že je těhotná, ale nikomu to neříkala a byla zvědavá, kdy někomu začne připadat divné, že přestala pít. Fatayyrovi to došlo až v polovině dubna a byl z toho značně nervózní, ale nakonec ji o tu ruku požádal, ona řekla ano a Mallafatrra se tak mohla těšit na to, že se narodí do příkladně sezdaného svazku.

d20

Soldier 6 / Scout 2 / Mistryl Shadow Guard 1
STR 12 / DEX 12 / CON 15 / INT 16 / WIS 12 / CHA 14
Intimidate +15, Climb +12, Disguise +10, Tumble +10, Computer Use +8, Hide +8, Move Silently +8, Survival +8, Knowledge (economy, Kashyyyk) +7, Astrogate +5, Treat Injury +5
Cosmopolita (Tumble), Combat Reflexes, Combat Expertise, Improved Martial Arts, Improved Feint, Skill Emphasis (Climb, Survival), Dual Strike, Exotic Weapon Proficiency (hand claws)
Hot-wire

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License