Maskovač Síly

Maskovač Síly byl prastarý sithský artefakt z neznámé slitiny v podobě amuletu pokrytého runami. Vyzařoval v Síle auru stejné intenzity, ale opačné polarity, než jakou měl jeho nositel, a účinně ji tak negoval. Ani sebevnímavější Jedi pak nedokázal poznat, že jeho nositel dokáže ovládat Sílu.

Známy byly dva exempláře:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License