Maskovač Síly

Maskovač Síly byl prastarý sithský artefakt z neznámé slitiny v podobě amuletu pokrytého runami. Vyzařoval v Síle auru stejné intenzity, ale opačné polarity, než jakou měl jeho nositel, a účinně ji tak negoval. Ani sebevnímavější Jedi pak nedokázal poznat, že jeho nositel dokáže ovládat Sílu.
Existovaly přinejmenším dva exempláře.

Wyrrgyho maskovač

Wyrrgyho maskovač, který původně dostal Arrtharuk za záchranu Hutta Gromby a pak ho svému synovi vložil do kolébky. K Huttovi se dostal od Stařeny, která ho našla někdy před rokem 130 BBY a které Síla našeptávala, že ho má poslat dál.
Wyrrgy ho využíval celý život a nebyl díky němu odveden do Chrámu na Coruscantu. Naposledy byl spatřen, když mu ho po záchraně z White Fang Chlouppek s Champbaccou sundali před pokusem o diagnózu zranění, pak ho dostal zpátky a ležel s ním na marodce v mlhovině Tyyyn.

Akuův maskovač

Maskovač, který měl ve sbírce Lurmen Aku z Mygeeta a který krátce po bitvě o Yavin získali Chlouppek a Champbacca jako odměnu za vytrpěná příkoří. Druhý jmenovaný ho chvíli nosil, jednou s ním dokonce navštívil i Wyrrgyho na Atalay, ale po zahájení lovu na inkvizitory ho předal Joyce.
Byla vyslovena i hypotéza, že měl Aku ještě maskovač další, který nosil podobně jako Wyrrgy celý život u sebe, ale na její potvrzení nebo vyvrácení zatím nebyl čas.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License