Maskovač do každé rodiny

Maskovač do každé rodiny: 3.-8. 5. 1 ABY
Kdo se zúčastnil: Aryka Tokuso Molseny, Banana Brannigan, Demonbacca, Emily, Fidorkka, Champbacca, Kody-Kann Tonewy, Rou D’Rixx
Místo určení: Vnější okraj, sektor Braxant, Vib 2 a Vib 3

Úvod do děje

Od chvíle, kdy Chlouppek s Champbaccou začali pátrat po Akyře, od nich na Jolly Jediovi nedostali jedinou zprávu. Cae se tedy rozhodla použít svou schopnost, aby zjistila, jak na tom jsou. Dostalo se jí jen zmatených, podvědomých odezev obou chlupáčů, kteří s ní nebyli schopní komunikovat nazpátek. S tímto strašidelným poznatkem se ihned svěřila kapitánu Křupkovi, který začal vymýšlet, co s tím. Informaci předala i Fidorce, která hodlala oba alkoholiky vystopovat, zkontrolovat a případně seřvat a proplesknout. Emily s Bananou slíbily, že poletí také, a všechny tři vyrazily v Opilé mouše na cestu.

Detaily

3. 5. 1 ABY

09:30 Opilá moucha odstartovala z hangáru a vyrazila hyperprostorem z nepojmenované soustavy v sektoru Ottega do soustavy Vibb.
15:15 Chlouppek s Champbaccou se probudili v jeskyni s kouzelným bahnem na Vibu 3. Ze snů je probrali Zok'Tuk a Aryka, která ale vypadala trochu jinak než ta, kterou potkali na Vibu 2. Netušili, jak se do jeskyně dostali, a jako poslední si pamatovali, že byli na Palpatinově palci. Zjistili, že od jejich letu s Palcem uběhlo šest dní a Akyra byla popravena už 13. 4. 1 ABY. Chlupáči si ale dobře pamatovali, že ji zachránili 27. 4. 1 ABY, a okamžitě jim přišlo na mysl, že musí být stále v Temném labyrintu.
15:20 Chlouppek si řekl o zbraň a dostal mačetu s blasterem. Opatrně vyšli ven z jeskyně jen aby zjistili, že tábor je v troskách, vibladoní bojovníci pobili dělníky a nechali jen šest zajatců, mezi nimi i velitele stráží. Chlouppek se dal do ošetřování raněných a při tom mezi mrtvými narazil i na Winstona. Champbacca brumlal, že větší kokotinu ještě nezažil, odmítal uvěřit tomu, že nejsou v Temném labyrintu, a nechápal, proč by se měli vůbec nějak snažit. S Arykou se jako s jasnou iluzí odmítal bavit a Zok’Tuk toho moc nevěděl. Naštěstí měl u sebe stále deník, oči, oblečení a dokonce i placatku, ovšem už prázdnou. Slepeckou hůl, meč ani šroubovák mu ale záhadní únosci nenechali. Chlouppek také přišel o svou výzbroj, nejvíce ho pálila ztráta omnitoolu, ale nasrat se chtěl až později.
15:50 Když byli ranění ošetřeni a s mrtvými naloženi na kudlankosaury, šli chlupáčové vyzpovídat velitele stráží.
15:53 Ten nic moc nevěděl, ale řekl jim, že je přivezly dvě ženy před třemi dny, 30. 4. 1 ABY, a přikázaly, aby oba dva uložili do jeskyně. Více nevěděl. Chlouppek ještě vyzjistil od Zok’Tuka, co chtějí dělat se zajatci. Chtěli je obětovat, což se mu moc nelíbilo, a pokusil se ho přesvědčit, aby je pustili, což zajatci docela ocenili.
15:55 Champbacca zatím došel do serverovny, která nebyla útokem Vibladonů výrazně poškozena, a zavolal si Chlouppka, aby omrknul záznamy z kamer, jestli na nich něco neuvidí.
15:59 Chlouppek našel den a čas jejich příletu, zjistil typ lodi, její identifikační kód TB-X421-AZ-12 a také na záznamu viděl, jak je přivezla falešná Aryka a falešná Akyra. Bylo to matoucí, ale nemohli se už déle zdržovat a společně s Vibladony vyrazili do lesa, kdyby je tu chtěl někdo třeba rozbombardovat. Cestou krátce pohovořili s Arykou, kterou Champbacca považoval za iluzi a kterou Chlouppek nechtěl znepokojovat otázkami na nedávno zesnulou matku, a dlouze se Zok’Tukem, většinou o fauně a flóře Vibu 3.
16:31 Opilá moucha se vyloupla z hyperprostoru, proletěla kolem Vibu 2 a zamířila k Vibu 3, poslednímu holkám známému cíli chlupáčů. Emily pilotovala loď, Banana se snažila Silou vycítit přítomnost těch dvou a Fidorkka si brousila drápy na případnou milenku.
16:38 Banana v Síle zachytila silnou auru, ke které Emily odnavigovala. Auru vyzařovalo léčivé bahno a vlastně jim dost pomohlo, protože pár kilometrů od něj ucítily aury Champbaccy s Chlouppkem.
16:40 Wookiové na zádech kudlankosaura dohovořili se Zok’Tukem a zjistili, že Aryka má Maskovač Síly. Champbacca zaznamenal blížící se povědomé aury.
16:41 K Opilé mouše se začalo ze všech směrů řítit přehršel nepřátelských kontaktů.
16:45 Wookiové zaslechli povědomý zvuk stíhaček TIE a známé lodi, ale skrz stromy nic pořádně neviděli.
16:46 Telepaticky se pozdravili, předali si základní informace, co se děje, a děvčata je upozornila, že se k nim blíží asi dvacet nepřátelských lodí a že se stočí k jezeru 30 kilometrů na jih, aby je odvedla od procesí Vibladonů.
16:47 Opilá moucha se jakoby nic blížila k jezeru a děvčata, která byla přesvědčena o tom, že nic neprovedla, se urychleně rozhodla hrát tři rozverné turistky, které se letí jen vykoupat.
16:48 Jak se k nim ale stroje přiblížily, zapraskala vysílačka a ozval se hlas, aby opustily tento prostor. Emily se je pokusila ukecat, ale vystřelili salvu varovných výstřelů, nebo prostě jen minuli, a Togruta to teda raději otočila.
16:49 Opilá moucha se vydala k nejbližšímu městu a celou dobu je doprovázelo pět TIE.
16:51 Pokoušely se komunikovat s piloty TIE, dokonce je nalákat do Vykdákané veverky, ale dostalo se jim jen jediného slova a spojení bylo přerušeno.
17:12 Emily si našla místo na přistání a byla upozorněna Fidorkkou, že venku na ně čeká přivítání stormtrooperů, což žádnou z nich nemohlo překvapit. Úkolem bylo udržet jejich šarádu, že jsou jen turistky, rychle se svlékly do svého sportovního spodního prádla, Fidorkka natáhla dřevěné bikiny a vystoupily po rampě ven. Fidorkka za nimi pro jistotu zavřela a loď zakódovala.
17:14 Emily se pokusila zjistit, o co jde, ale vojáci s jejich velitelem okamžitě pozvedli své zbraně a vyzvali je k tomu, aby se vzdaly. Periferně zahlédly loď o kousek dál, z níž vystupovala postava v černém plášti a s bukake maskou.
17:15 Banana sice začala pochytávat Fidorčinu náladu a chtěla je všechny roztrhat, ale držela se a nic neřekla. Velitel dal přesto povel k palbě právě na ni. Banana instinktivně zalehla, Emily ji stejně instinktivně v obraně zakryla vlastním tělem a do jejich těl narazilo několik omračujících výstřelů. Jak to Fidorkka viděla, začala startovat, že tam všechny ty kretény roztrhá na cucky.
17:16 Velitel jednotky dal příkaz, stormtroopeři zřetelně přepnuli zbraně z omráčení na zabití a namířili na bezvládná těla holek. Pak Fidorkku vyzval, aby šla dobrovolně. To Fidorkku přimělo, aby s jejich zabitím počkala.
17:19 Nastoupila do raketoplánu, holky byly naloženy a všichni odletěli z Vibu 3. Fidorkka dostala pytel na hlavu, aby nevěděla, kam je vezou.
17:20 Chlupáči mezitím pokračovali v cestě s Vibladony a asi tři hodiny pěšky od jezera znovu zaslechli specifický zvuk motorů TIE, tentokrát však neviděli ani neslyšeli žádné spojence. Zastavili svůj postup a tiše jako myšky se krčili pod korunami stromů. Náhle Champbacca zaslechl varování Síly; sotva stihl varovat ostatní, kteří mu ale nerozuměli, a sám skočil bokem do kapradí. Kolem začaly dopadat bomby a jejich karavana se snažila rozptýlit a schovat se pod stromy.
17:22 První kobercový nálet skončil, několik Vibladonů i jeden kudlankosaurus byli mrtví a z okolí se ozývaly další výbuchy. To, s jakou přesností je zaměřili, přimělo Champbaccu s Chlouppkem se zamyslet, jak to dělají, ale po zběžném prohledání u sebe nic vysílačkovitého nenašli. Chlouppek rychle vyšplhal na vrchol borovice, aby zjistil, co se děje.
17:24 Čtyři TIE bombardéry letěly v širokém kruhu a bombardovaly les pod sebou. Snažily se vytvořit ohnivou past kolem jejich tlupy, aby neměla kudy uniknout. Chlouppek utrhnul jednu z větví, zapálil ji bleskem a začal s ní máchat kolem sebe ve snaze na sebe upoutat pozornost pilotů.
17:25 Jediný, kdo se na Chlouppka přiletěl podívat blíž, byl pilot jedné doprovodné stíhačky. Vystřelil po něm několik střel, ale všechny minuly, a tak přiletěl blíže a visící ve vzduchu s Chlouppkem v mířidlech ho hodlal rozstřílet na cucky.
17:26 Chlouppek využil nehybného TIE, odrazil se od větví posilněn Silou a dopadl na kabinu stíhačky. Mačetou vylomil kryt na trupu a nouzovou pákou otevřel poklop do kabiny. Než se pilot vzpamatoval, byl mačetou propíchnut, odpoután od křesla a vyhozen ven. Chlouppek se pak usadil na jeho místo.
17:27 Champbacca vedl Vibladony směrem, kde ještě nehořel les, a Chlouppek zatím sestřeloval TIE bombardéry, což mu šlo výborně.
17:29 Když bylo po všem, Chlouppek si nadletěl před skupinu, přistál s TIE v lese a deaktivoval jeho vysílač.
17:34 Skupina došla Chlouppka a společně pak pokračovali k jezeru, u kterého měla být podle Zok’Tuka jejich vesnice.
17:41 Raketoplán s děvčaty přistál na Vibu 2, už tam na ně čekal pozemní transport pro cestu do věznice.
18:19 Transportér dorazil do věznice, zajatkyně v bezvědomí byly odneseny do cely, Fidorkka do té své musela dojít po svých.
18:26 Fidorkka ve své cele osaměla a začala okamžitě s demolicí všeho kolem sebe. Zjistila ale, že stěny jsou chráněny silovým polem a že tudy cesta nepovede. Vyrvala alespoň postel z podlahy a připravila se ji hodit po prvním člověku, který otevře dveře.
18:47 Dveře Fidorčiny cely se začaly pootevírat a ona na nic nečekala. Postel proletěla dveřmi a z toho, kdo byl za nimi, moc nezbylo. Vyběhla ven, rozhlédla se a pokračovala k nejbližší křižovatce i se zbytky postele a dveří jako s kyjem.
18:48 Z každé strany chodby na Fidorkku naběhlo a začalo pálit po pěti stormtrooperech. Po jedněch hodila zbytkem postele a na druhé se vrhla s kyjem. Během deseti vteřin čvachtala podlaha krví a zůstal jediný přeživší. Toho Fidorkka chytla za ruku, táhla ho za sebou a nechala se odnavigovat k celám holek.
18:52 Fidorkka otevřela dveře k Emily i Bananě, které se nedlouho předtím probraly. Po chodbách už řval alarm. Banana zkusila od zajatce zjistit, kde mají nějaký raketoplán. Odpověděl, že mají jen garáž.
18:58 Děvčata se rychle oblékla do zbytků zbrojí, co zůstaly po Fidorčině masakru, ozbrojily se, posbíraly přístupové karty a cylindry a vydaly se i se zajatcem urychleně do garáže. Cestou nenarazily na nikoho jiného.
19:01 Dorazily k výtahům a potřebovaly dolů. Takticky to ale vzaly radši po schodech.
19:05 V přízemí na ně čekaly masivní dveře, které nešly otevřít. Emily s Bananou začaly instalovat dva granáty s opasků stormtrooperů, z průduchů v podlaze se začal vypouštět uspávací plyn.
19:02 Fidorkka se pokusila rozbít helmu, aby z ní dostala dejchátko, ale nepodařilo se jí to a za chvíli už byla dost malátná. Emily se podařilo své dejchátko dostat ven a uspávadlu odolat, Bananě stačilo si nasadit celou helmu. Zatímco Emily propleskávala Fidorkku na schodech, aby ji postavila na nohy, Banana rozstřelila granáty a po explozi zůstaly dveře vyvalené.
19:03 Děvčata pokračovala dlouhou chodbou ke garáži, zajatce nechala uspaného na schodech, když Fidorkka padla čumákem k zemi udolaná uspávacím plynem. Obě pak musely zatnout všechny svaly, aby Fidoru dotáhly zbytek chodby a dostaly ji až k repulzorovým dodávkám.
19:10 Chlouppek našel zkratku k vesnici, o které domorodí Vibladoni vůbec nevěděli, a cesta k jejich cíli tak trvala jen něco kolem hodiny a půl. Když se pak chlupáči i s Arykou a Vibladony přiblížili k vesnici, uviděli aury falešné Aryky a falešné Akyry. Smrdělo to na sto honů, a tak řekli Zok’Tukovi, ať pokračují a jsou připraveni na jakoukoliv levárnu. Oba chlupáči i s Arykou to vzali kolem a přiblížili se k vesnici zezadu.
19:11 Emily zkontrolovala perimetr, Banana se nabourala do servisního počítače a de facto ovládla celou věznici kvůli triviálně zamaskovaným zadním vrátkům, která si tam nechal programátor systému a která se jí podařilo odhalit. Otevřela vrata, vypnula uspávací plyn a kamery a otevřela ostatní cely, ať se tam imperiálové nenudí.
19:15 Ve dvou a s pomocí Síly naložily Fidorkku, Emily skočila do kabiny a vyjely z věznice.
19:17 Chlouppek, Champbacca a Aryka mezitím vylezli na hlavní budovu vesnice a schovaní za střechou vyhlédli, aby zjistili, co se děje. Champbacca vyhlížet nemusel, ten už to viděl: Vesnici Vibladonů držela za rukojmí jednotka dvanácti deathtrooperů a dvou uživatelek Síly, které se stále jevily jako ty hodné. Z jejich pozice na střeše mohla trojice vidět, jak je na nádvoří hlouček asi čtyřiceti Vibladonů, převážně žen, dětí a starců. Na krku měli zlověstně vyhlížející obojky a byli vyděšení.
19:18 Od Ronaji zazněl příkaz, aby příchozí Zok’Tuk a jeho bojovníci zahodili zbraně. Ti tak ze strachu o své blízké neochotně provedli.
19:19 Chlouppek s Arykou vykukovali zpoza střechy a netušili, že inkvizitoři o nich dávno vědí. Chlouppek si od Aryky půjčil její světelný meč, vyřízl díru do střechy, aby se mohli dostat dovnitř a měli tak lepší možnost dostat se k inkvizitorkám a zatnout jim tipec.
19:20 Všichni tři proskočili dírou ve střeše, Ronaji jim obratem nahlas a zřetelné odhalila, že o nich dávno vědí, a přikázala, aby přišli k ní, že si chtějí popovídat. Champbacca měl flashback na Mygeeto, Chlouppek souhlasil, že jim na to serou i teď. Zakázali Aryce, aby někam chodila, kývli na sebe a Chlouppek se sám ukázal na kraji ochozu, kde na něj inkvizitorky viděly. Přeskočil zábradlí dolů, s mačetou v ruce a blasterem v druhé pacce, a došel až k Ronaji.
19:21 Ronaji se afektovaně a povýšeně dožadovala všech tří, což Chlouppek zamítl. Vyzval ji, ať si popovídá s ním, když chce mluvit. Ronaji se rozhodla vynutit svou vůli tím, že zmáčkla tlačítko na dálkovém ovládání ve své ruce a jednomu ze zajatých Vibladonů explodoval obojek. Dřív, než se po výbuchu stihla nadechnout, aby řekla něco drsného, jí přiletěly tři rány pěstí, které jí zlomily nos a vyrazily všechny přední zuby.
19:22 Champbacca byl na podobnou situaci už připraven a kryt zábradlím se opřel do bitevní meditace, kterou nabudil vibladonské bojovníky, kteří nevěřícně sledovali bezhlavé tělo jedné z žen, aby se postavili deathtrooperům. Dva z černooděnců byli i na ochozu kolem hlavní místnosti, kde probíhal boj Chlouppka s Ronaji, a na jednoho z nich naskočila Aryka se svým světelným mečem.
19:23 Ronaji zalapala po dechu a aktivovala svůj světelný meč, kterým instinktivně v obraně sekla po Chlouppkovi. Ten její ruku odklonil, takže ho minula, a poslední ranou do hlavy ji poslal na prahu smrti k zemi. Rinoei byla strachem bez sebe a než aby se postavila dvěma duhovým rytířům a bránila se mečem, práskla do bot za použití nejvíc nejteplejší techniky v Síle vůbec, zrychlení.
Aryka zatím zakuchla svého deathtroopra. Druhý vypálil po Chlouppkovi, ale minul a chlupáč jej obratem dvěma výstřely z blasteru odprásknul.
19:24 Zok’Tuk a jeho bojovníci i přes ztráty domlátili zbylé vojáky. Díky Champbaccově bitevní meditaci a koordinaci byly jejich ztráty minimální a Champbacca se zvedl ze sedu a skočil dolů k Chlouppkovi u Ronaji. Ta nejspíš krvácela do mozku a měla pár minut života.
19:25 Aryka kontrolovala Vibladony, Champbacca vzal do ruky dálkové ovládání od výbušných obojků a vyndal z něj baterie. Chlouppek s pomocí Síly stabilizoval falešnou Akyru, aby jim neumřela a mohli ji vyslechnout.
19:26 Holky v ukradeném vězeňském transportéru zatím nikdo nepronásledoval, ale nevěděly kde jsou, a musely se co nejdříve zbavit dodávky. Na měsíci bylo zhruba pět hodin ráno, většina obyvatel ještě spala. Fidorkka se na čistém vzduchu začala probírat. Holky ze sebe mezitím setřásly zarkvácené zbroje.
19:27 Emily nastavila autopilota a při průjezdu průmyslovou zónou opustily palubu. Začaly obcházet skladiště a hledat nějaké provizorní útočiště.
19:28 Vibladoni dostali instrukce vzít jen to nejnutnější a utéct do lesů, Aryka jim pomohla sundat obojky a měla s nimi vyrazit do útočiště v horách, aby měli nějakou ochranu před dalšími inkvizitory, kteří se mohli schovávat v lese v podobě pařezů. Chlouppek sice věděl, že je Aryka momentálně jeho jedinou nadějí na probuzení Wyrrgyho, ale Vibladoni ji potřebovali víc a v případě potřeby věděl, kde ji najít, a tak se v rychlosti dohodl s Champiem, ať vezme falešnou Akyru ke schovanému TIE, zatímco Chlouppek se pokusí doběhnout Rinoei. Ještě stihli slíbit Zok’Tukovi, že se nevidí naposledy, a Champbacca od něj dostal slibovanou vibladoní kořalku. Všichni se pak vydali za svými cíli s tím, že jestli všechno půjde dobře, brzy se setkají a proberou možnosti probuzení té zeleniny na Pevnosti Boyarr.
19:29 Champbacca nijak výrazně nespěchal, táhl Ronaji, průběžně kontroloval, jestli na něj nezkouší nějakou vochechulovinu, a protože měl hlad, koukal po hadech. Chlouppek nasadil sprint a a v Síle jasně viděl, jak daleko od něj Rinoei je.
19:32 Holky našly skladiště, které někdo zapomněl zamknout, a urychleně se nahrnuly dovnitř. Ve skladišti zatím nikdo nebyl, v regálech byly chladící boxy s nejrůznějšími potravinami.
19:33 Všechny tři se přesunuly do kanceláří nad skladištěm, Banana ještě nastražila ke dveřím kbelík se šrouby, aby je rána včas varovala na příchod nezvaných hostů.
19:40 Po rychlé společné sprše vybrala Emily něco z beden a v kuchyňce začala připravovat jídlo na posilněnou. Banana se snažila jejich lokaci zjistit z počítače, ale byl to chudý sklad bez přípojky na Holonet.
19:49 Večeře byla hotová, všechny tři se do ní hladově pustily, Fidorkka to brala i s talířem.
19:50 Rinoei byla po zrychleném maratonu lesem vyčerpaná, Chlouppek stále ještě při síle, ale úskočná to byla zmije, měla po cestě schovanou loď, do které naskočila, a jako spráskaný pes zamířila k nebi a mimo měsíc. Chlouppek zaklel, povzdechl si a otočil to, aby doběhl Champbaccu a po cestě mu zkusil ulovit nějakého hada.
20:04 Holky byly po večeři a měly už i umyté nádobí, když zaslechly spuštění nástražného systému a dva mužské hlasy. Podle tónu a obsahu jejich rozhovoru šlo o místní skladníky, ne imperiály, přesto se ale radši schovaly.
20:06 Když skladníci došli do kanceláře, Emily s Bananou vykoukly a nakukaly jim, že se ztratily po vydařené párty.
20:15 Zjistily, v jakém městě jsou a že nejbližší město s přístavem je tři dny pěšky, a jakmile bylo jasné, že je asi nenahlásí Impériu, představily jim i Fidorkku. Následně si půjčily montérky, aby nechodily nahé, rozloučily se a vydaly se na kraj města, aby si stoply nějaký kamión, který by je svezl do města s přístavem.
20:29 Na Vibu 3 už to vypadalo bídně, ale Chlouppek nakonec přeci jen spatřil jednu takovou větší žížalu, jak se plazí schovat před přicházející chladnou nocí mezi kameny, a hned ji měl.
20:51 Chlouppek doběhl Champieho, který na něj už nějakou dobu čekal, protože si dali telepaticky vědět. Ronaji byla spoutaná u kmene stromu a stále v bezvědomí. Champbacca Chlouppkovi ukázal keř obrostlý jedlými bobulemi, z nějž už pár minut uzobával, a také falešný zub, který falešné Akyře vytrhnul. Chlouppek mu dal hada a šel prozkoumat zub.
20:52 Champbacca vyvrhnul hada, zatímco Chlouppek o kámen rozbil zub a odhalil tak, že obsahoval jed, který by Ronaji v případě pozření okamžitě zabil. Takže měli vlastně štěstí, že se jí nerozbil hned po první Chlouppkově ráně pěstí. A pokud měla Rinoei stejný zub, mohlo se to do budoucna hodit.
20:54 Chlupáči našli ještě mraveniště, z něhož vybrali dost mravenců, přidali k nim bobule a vyrobili tak pikantní nádivku do hada, kterého si začali opékat nad ohněm.
21:30 Pojedli, ochutnali Zok’Tukovu pálenku, shodli se, že s mravenčí pastou to má o dost větší grády, a rozhodli se probudit Ronaji a konečně si s ní popovídat, když o to tak moc stála.
21:35 Ronaji byla sdílná asi jako betonová zeď a nepomohlo ani to, když jí Chlouppek se sebezapřením zlomil dva prsty.
21:36 Rozkecala se až když trefili, že Rinoei je s Ronaji v nějakém rodinném vztahu, ale z toho, co řekla, bylo jasné, že je to fanatik s vymytým mozkem a nějaké šance na aspoň drobnou nápravu jsou zcela liché.
21:40 Chlouppek si nebyl jistý, jestli nejde o další zkoušku Temného labyrintu. Champbacca si tím jistý byl. Ani jeden nicméně nevěděli, jaké by mělo být nejlepší řešení. Když Ronaji slyšela o tom, že ti dva byli v Temném labyrintu a vyšli ven, pochopila, že její snahy byly celou dobu odsouzeny k záhubě.
21:41 Pustit ji nemohli, a protože chladnokrevně a zcela zbytečně popravila Vibladonku, museli ji popravit. Chlouppek jí dal možnost zalitovat svých hříchů, ale vysmála se mu. Popřál jí, ať její duše dojde klidu, a usekl jí mačetou hlavu.
21:58 Ostatky Ronaji pohřbili do mělkého hrobu, během pohřbu se dohodli, že Champbacca zatím nebude očišťovat ukořistěný světelný meč, a svou pozornost obrátili k TIE. Jejich cílem bylo zjistit, co se stalo se záchrannou skupinou, v případě potřeby ji zachránit a pak se odjebat někam pryč.
21:59 Děvčata na Vibu 2 se dostala bez rozruchu na kraj města, kde u čerpací stanice stopovala projíždějící tiráky, aby je svezli do vedlejšího města, kde měly být nějaké lodě schopné vesmírného cestování.
22:00 Chlupáči vyšroubovali pilotní křeslo z TIE a cvičně se do něj pokusili nasoukat. Preventivně je kontaktovala Cae, jaký je jejich status. Vysvětlili jí situaci a požádali, aby zkontrolovala děvčata.
22:01 Cae se napojila na Emily a zjistila nejen, jak na tom jsou ony, ale také předala informace od chlupáčů z Vibu 3. Fidorkka trvala na tom, aby Chlouppek s Champbaccou co nejdříve zjistili, jestli ve městě stále dokuje Opilá moucha. Pak si popřáli hodně štěstí a děvčatům zastavil první dobroser.
22:02 Cae předala instrukce od Fidorkky, popřála chlupáčům hodně štěstí a ti se rozhodli prubnout let s TIE. Pohodlné to nebylo, ale opatrně letět se dalo.
22:05 Simbacca, ač nerad, zvýšil preventivně stupeň ohrožení a zakázal další výlety.
22:14 Holkám zastavil kamion, jehož řidička, která se představila jako Jill, s nimi ochotně vyrazila k civilizovanější části Vibu 2.
22:17 TIE nejistě doletělo k městu, kluci přistáli kus od něj, zaházeli stroj větvemi a zbytek šli pěšky, aby se vyvarovali dalšímu vletění přímo do pasti.
22:37 Podle všeho tentokrát o žádnou past nešlo a když došli k přistávací ploše, spatřili na ní stále zamčenou Opilou mouchu.
22:38 Chlouppek odkódoval loď, protože od výletu s Fidorkkou na Kashyyyk hesla znal, a začali kontrolovat, zda se vevnitř nenachází něco, co tam být nemá.
22:39 Chlouppek spustil předstartovní diagnostiku, Champbacca se s detektorem štěnic vydal pročesat loď.
22:40 Champbacca pípal úplně všude, nezávisle na tom, kde zrovna byl. Pojal z toho podezření, že celá loď je jeden velký měňavec nebo jedna velká vysílačka, ale nemohl číst data z displejů. Párkrát do přístroje praštil a pak radši zavolal Chlouppka, ať na to koukne, protože diagnostika mohla jet i bez něj.
22:41 Chlouppek převzal přístroj, taky pípal, taky do něj párkrát praštil a společně pak začali důkladněji zkoumat svoje oblečení, jestli tam přeci jen nemají štěnice.
22:42 A co byste řekli? Měli je tam!
22:43 Odstranili je, ale místo ničení je zatím jenom zabalili do pochcaného hadru, aby trochu zkreslili signál. Začali prohledávat i koberce a ten pochcaný hadr, jestli něco z toho náhodou není měňavec.
22:45 Žádného měňavce nenašli, což je trochu zklamalo, a vyrušilo je až pípnutí hotové diagnostiky. Chlouppek vyčetl, že loď je nepojízdná, neboť došlo k poškození podpory života.
22:46 Z kamer zjistil, jak přesně k tomu poškození došlo - viděl neznámého chlapíka, který se přes přistávací vzpěru prořízl do lodi a při tom řezání narušil celý systém.
22:47 Champbacca vzal izolepu a chtěl to jít opravit, ale na záznamu bylo ještě něco: že ten chlapík po vlezení na palubu pouze schoval balíček do jednoho z méně nápadných nákladních prostor a pak zase odešel, aniž by jakkoliv prověřil kokpit nebo cokoliv dalšího na lodi. To jim oběma přišlo krajně podezřelé a šli se tedy nejprve podívat na balíček.
22:48 Našli ho, a protože netikal, Chlouppek ho velmi opatrně otevřel. Uvnitř bylo něco, co vypadalo trochu jako sušené kopřivy, ale oba chlupáči jako zkušení feťáci věděli, že to sušené kopřivy asi nebudou. Předpokládali, že jim to Inkvizice na palubu dala proto, aby pak Impérium mělo legální důvod je zatknout, ale pořád jim to dost smrdělo.
22:49 Zkontrolovali rozsah poškození a došli k závěru, že loď sice poletí, ale jakýkoliv pasažér nebude moci dýchat a taky se asi trochu nepříjemně ochladí, o vesmírné radiaci ani nemluvě.
22:50 Protože s lodí nemohl odletět nikdo živý, aniž by živým být přestal, a protože oprava lodi nebyla v jejich silách, rozhodli se Wookiové, že ji pošlou někam pryč, kde ji budou moci chvíli nechat v karanténě a kde ji později vyzvednou. Drogy si nechali.
22:51 Po krátké úvaze vybrali nedaleký Dantooine, kde bylo vždycky nějaké to volné místo k přistání a kde Fidorkka nikdy nebyla.
22:52 Začali vypínat všechny nepotřebné systémy, aby snížili senzorový obraz lodi.
22:55 Astrodroid podle pokynů zavřel rampu a vyrazil ke hvězdám, Wookiové mu zamávali a šli se schovat a občerstvit do Ještěrčích jazýčků.
22:58 Banana, Emily a Fidorkka si pěkně pokecaly s Jill, poslouchaly beskar folk a řítily se v jejím náklaďáku k městu s přístavem.
22:59 Sotva Wookiové vešli do města, oblohu téměř zakryla hromada stíhaček, které očividně něco hledaly.
23:00 Proběhla další krátká komunikace s Cae, během níž Wookiové druhé skupině vyložili, co se stalo s Opilou mouchou. Nový plán byl takový, že holky dojedou do města, zkusí se nějak dostat z měsíce a pokud to bude jenom trochu možné, vyzvednou i chlupáče. Ti však vzhledem k silné imperiální přítomnosti s tak jednoduchým závěrem moc nepočítali.
23:06 Champbacca s Chlouppkem zapadli do Ještěrčích jazýčků, kde si objednali pivo a v očekávání inkviziční šťáry vymýšleli, co veselého provedou s vysílačkami, aby získali aspoň mírnou výhodu.
23:15 Kamion s Jill a trojicí uprchlic začaly předlétat dvě imperiální policejní výsadkové lodě.
23:16 Jill zbystřila a po chvíli bylo v dálce, kde lodě přistály, vidět inspekční zátaras.
23:17 Začala brzdit, holkám doporučila zalézt do obytné části tahače.
23:19 Wookiové dopili prvního tupláka a svorně šli vysílačky spláchnout do záchodu.
23:20 Kamion konečně zabrzdil, jen pár metrů od blokády. Přítomný důstojník vyrazil ke dveřím řidičky.
23:21 Fidorkka našla páčidlo, Emily brokovnici s jednou jedinou patronou, Banana se ozbrojila nožem. Všechny tři poslouchaly, jak důstojník zahajuje inspekci.
23:22 Po předložení ID a papírů o nákladu koaxia, benzínu, mléka, kukuřice a oblečení se důstojník začal vyptávat na uniklé vězeňkyně. Ukázal Jill podobizny stopařek, které se ukrývaly jen pár metrů za ní. Banana viděla, že celá souprava je obklíčena imperiály a pokud je Jill práskne, tak je s nimi konec.
23:23 Jill zalhala, že děvčata míjela při výjezdu z města na čerpací stanici, ale stopaře nebere, protože to mají od Cordie zakázané. Důstojník ji ještě jednou vyzval, ať řekne, jestli je skutečně neveze. Jill si stála za svým, holky si oddechly. Hned s nimi otřáslo leknutí z výstřelu, který se prohnal Jill hlavou, a důstojník začal štěkat, že podle signálu musí být tam.
23:24 Fidorkka našla poklop, kterým se dalo dostat pod přívěsy. Emily uvolnila plynovou bombu pod vařičem a otočila kohout naplno. Banana vyndala panel mikrovlnné trouby a v rychlosti na ní naprogramovala funkci odloženého startu. Děvčata na sebe kývla, obytná část byla již prosycena pachem plynu. Fidorkka otevřela poklop a slezla dolů, Emily ji následovala, Banana hodila do mikrovlnky lžíci a nastavila ji na minutu. Hned poté holky napodobila.
23:25 Rychloplazením se Fidorkka stihla dostat pod návěs s benzínem a hnout mírně s pákou u ventilu tak, aby začal lehce vytékat benzín. Pak pokračovala co nejrychleji až pod poslední návěs. Banana dělala totéž a Emily se jen na okamžik zastavila u protékajícího ventilu a vložila do něj hlavní dovnitř brokovnici. Všechny tři se dostaly pod poslední návěs, když mikrovlnná trouba začala vařit, lžíce začala jiskřit a vznítil se unikající plyn. Exploze roztrhala kamion a zabila a odhodila okolo stojící imperiály. Ostatní stormtroopeři ze zadních částí návěsu začali utíkat dopředu k místu exploze.
23:26 Emily Silou pohnula s kohoutkem brokovnice, exploze cisterny s benzínem jim odjebala dekel. Návěs s koaxiem proletěl barikádou z policejních výsadkových lodí, zadní tři byly vystřeleny daleko do okolí a prolétly holkám nad hlavami. Z exploze jim pískalo v uších, Bananě s Emily i tekla krev. Fidorkka na ně zařvala, ukázala na napravo se nacházející policejní člun a rozeběhla se přímo k němu.
23:27 Fidorkka vběhla do člunu, kde byl jen jeden stormtrooper, který dostal páčidlem a bylo po něm. Emily cestou nabrala dvě pušky, Banana nepoškozenou přilbu, kterou si dala na hlavu.
23:28 Fidorkka ven bez újmy vyhodila pilota, Banana ho střelila omračovacím výbojem a Emily za kniplem zvedla člun. Proletěla nad druhým přeživším člunem, který palbou poškodila, a vyrazila přes mokřady kolem cesty co nejrychleji ku městu.
23:29 Jen vteřiny poté explodoval poškozený návěs s koaxiem a holky explozi jen o chlup ulétly. Výbuch vytvořil tři sta metrů široký kráter, dvacet metrů hluboký a zabil všechny přeživší v okolí půl kilometru.
23:31 Když holky rozdejchaly ten ohňostroj, zjistily, že Impérium posílá na místo výbuchu všechno, co na Vibu 2 má. Banana navíc vzadu objevila swoopovou motorku a dokonce se jí podařilo deaktivovat její sledovací zařízení. Při tom si vzpomněla na důstojníkova slova, že je našli podle signálu, a s pomocí policejního skeneru zjistila, že nějaký signál vysílá, stejně tak Emily. Fidorkka byla čistá.
23:33 Emily přistála a vypnula celý člun. Po prohledání holky zjistily, že mají v paži pod kůží nastřelenou štěnici.
23:35 S pomocí dezinfekce a skalpelu z policejní lékárničky si štěnice vyřízly a rány obvázaly. Fidorkka zatím vytlačila motorku ven.
23:36 Holky zničily policejní člun i se štěnicemi v naději, že si třeba jejich pronásledovatelé budou myslet, že se po výbuchu koaxia zřítily zde, a na motorce se vydaly mokřadem k městu.
23:41 V dálce po jejich levé straně viděly, jak se od města k místu výbuchu koaxia řítí ohromné množství stíhačů TIE, policejních člunů, lambd a další imperiální techniky.
23:45 Champbacca se marně pokoušel lokalizovat svůj krystal v meči, takže možnost nalézt Palpatinův palec a odletět na něm padla. Wookiové se shodli na tom, že snažit se dostat na Vib 3 je pro záchrannou výpravu zbytečně riskantní, a vymýšleli, jak se z měsíce dostat jinak.

4. 5. 1 ABY

02:00 Chlupáčům se ozvala Cae a oni ji poprosili, aby kontaktovala Deeka a zkusila jim sehnat nějaký nenápadný civilní odvoz, který by snad mohl mít šanci proniknout blokádou. Zjistili při tom, jak jsou na tom děvčata, a rovnou tedy rozšířili objednávku na dvě lodě, každou na jeden z měsíců.
02:50 Cae se Simbaccou kontaktovali Deeka, vyložili mu situaci a on jakožto nezpochybnitelný frajer souhlasil, že něco vymyslí. Potřeboval ovšem pár dní času.
02:58 Děvčata se dostala na periferii města a zařadila se do zdejšího dopravního provozu.
03:00 Cae vyřídila chlupáčům, že se na jejich vyzvednutí intenzivně pracuje, a ti nadále udržovali hladinku pro případ, že by na ně vlítlo osmdesát měňavých inkvizitorů s amulety. O potenciálním odvozu se dozvěděly i holky, nicméně rozhodly se, že zkusí využít momentu překvapení a vypadnout z měsíce, dokud ještě nejsou všude zátarasy či není vyhlášená karanténa.
03:17 Potřebovaly si koupit jiné oblečení a k tomu jim scházely peníze. Došlo na návrh někomu střelit motorku. Když projížděly kolem parku s U-rampami pro skateboardy a BMX kola, zastavily u partičky, která na rampách právě blbla.
03:19 Emily s Bananou se podařilo partu přesvědčit ke koupi motorky a parta na ni dala dohromady celých 34 kreditů. Rychle si plácli, shrábly prachy a ještě se nechaly nasměrovat co nejkratší cestou k přístavu.
03:30 Barman v Ještěrčích jazýčcích už byl na pokraji zhroucení, a protože inkvizitoři se zjevně někde zdrželi, rozhodl Chlouppek, že než aby tu několik dní zevlili, to radši půjdou za Arykou a zkusí ji ukecat, aby s nimi letěla do mlhoviny Tyyyn. Na cestu si každý vzal jeden sud piva a táhli do lesa.
03:34 Banana se zeptala kolemjdoucích, kde by se dalo koupit nějaké levné oblečení, a byl jim doporučen sekáč, Rufáč. Nebyla to velká zacházka, tak poděkovaly a vydaly se tam.
03:37 V Rufáči byla za pultem zrovna nějaká ženská a s těmi 34 kredity by možná nakoupily, ale na Bananu tam byl moc velký výběr a když se zeptaly na montérky, byl jim doporučen vedlejší obchod s pracovními oděvy.
03:38 Holky změnily obchod, přičemž v tom druhém už byl za kasou chlap.
03:48 Našly si nové, univerzální montérky a i když na ně jen o něco málo neměly, prodavač jim to odpustil pod podmínkou, že příště, až u něj budou nakupovat, přijdou po výplatě. Holky tak mohly pelášit k přístavu, aby sehnaly loď, kterou zachrání sebe i chlupáče z Vibu 3.
03:51 Deek po důkladné rešerši zjistil, že kdosi na Vibu 3 vyvěsil před třemi dny inzerát na koupi polaronových defrakulátorů, jichž měl ve skladu docela dost. Okamžitě začal vyjednávat jejich dovoz i s příslušnými papíry a vyčlenil k tomu i zvláštní loď z flotily Tetragonu.
03:56 Wookiové dokutáleli sudy, jeden plný, druhý napůl prázdný, až k zaparkované stíhačce.
03:58 TIE bylo nedotčené, ale cestu v něm zamítli, protože se nechtěli vystavovat riziku sestřelení a hlavně by se jim dovnitř nevešly sudy. Zamířili tedy pěšky lesem k místu, kam vyrážela vibladoní kolona po opuštění vesnice. Champbacca remcal, že je to blbost, ale piva měli ještě dost, tak šel.
04:19 Holky před přístavem spatřily několik imperiálních hlídek, které legitimovaly náhodné kolemjdoucí. U vchodu do přístavu stála trojce stormtrooperů, kteří si všimli z davu vyčuhující Fidorkky a vydali se to prověřit. Fidorkka si toho naštěstí všimla a i s děvčaty zapadla do trafiky na rohu.
04:20 Prodavač si promnul ruce a zeptal se, co to bude. Banana se zeptala, jestli má zadní východ, na což nechápavě odpověděl, že jen okno. To jim stačilo. Všechny tři prošly do zadní místnosti, ignorujíce jeho nesouhlasný výraz, a oknem se protáhly na ulici.
04:21 Vchod do přístavu byl na pár okamžiků nehlídán a děvčata toho využila. Hned za branou přístavu Fidorkka zapadla na dámské toalety a Banana s Emily se šly porozhlédnout, čím odletět.
04:22 Na volných obrazovkách se sem tam mihl Fidorčin portrét s oznámením, že je hledaná a že dojde ke zpoždění všech letů kvůli imperiální kontrole všech pasažérů. Vyzvednutí chlupáčů tak bylo přesunuto mezi úkoly bonusové, ale plán vypadnout po své ose začal nabírat reálnější kontury.
04:23 Banana na terminálu zjistila, že v přístavu jsou tři linkové lodě a čtyři soukromé. Vrátily se rychle na záchody pro Fidorkku, ta vylomila dveře pro úklid a vytáhly ven vozík s uklízečským vybavením. Vyhodily koše na odpadky a udělaly tak prostor pro Fidorkku, která se tam nerada a nesnadno, ale se zataženým břichem vešla.
04:28 Emily s Bananou a vozíkem zkusily proklouznout pravou chodbou k nějaké kóji se soukromými loděmi, ale byly zaměněny za místní uklízečky a promptně poslány do kóje tři, kde byl linkový spoj v sanitární nouzi.
04:30 V kóji tři je přivítal nervózní kapitán, který tvrdil, že mají už 11 minut zpoždění a na druhém podlaží poblité duroské dítě. Holky hodlaly využít tuhle loženou příležitost, ačkoliv to definitivně znamenalo, že pro chlupáče nepoletí, a dotlačily vozík na palubu tak rychle, jak jen to dokázaly.
04:36 Úklid byl hotov, ale protože hrozilo, že odletí hned, jak opustí loď, Banana nervóznímu kapitánovi poodhalila, že duroské děti umí zvracet i 21 hodin v kuse. Okamžitě zavolal na dispečink, že si tam uklizečky nechá na celou plavbu a vrátí je po cestě zpátky.
04:38 Letová kontrola kapitánovi zakázala odlet, protože během minuty tam měla být celá imperiální armáda a překontrolovat každého v přístavu, ale protože měl v piči a pravidelný odlet měli už ve 4:19, nakopl vrtuli a odletěl, aniž by na kontrolu čekal.
04:40 Linkový spoj opustil soustavu Vibb a zamířil hyperprostorem k Yaga Minor.
05:00 Při dalším pravidelném přemosťování Cae zjistila, že holky jsou relativně bezpečně na cestě a že zachránit potřebují jenom chlupáči s Arykou, pokud ji tedy najdou a přesvědčí k odchodu. Aktualizovala objednávku u Deeka a na přání holek poslala odvoz na Yaga Minor.
09:57 Linkový spoj téměř vyrovnal zpoždění a přistál na Yaga Minor, holky si za celou dobu ani nesedly, protože makaly jako mourovaté.
10:03 Kapitán byl s nimi natolik spokojený, že jim vyplatil bonus z vlastní kapsy a nabídl jim práci na své lodi, ale musely to odmítnout s tím, že budou potřebovat pár dní na čerstvém vzduchu bez Durosů. Naprosto to chápal.
10:05 Po pár minutách poflakování se po přístavu se holkám ozval Krassus Destriel a odkázal je na dok, kde už nějakou dobu parkovalo Dvacet deka šunky.
10:17 Šunka se i s trojicí neúspěšných zachránkyň odpoutala od povrchu planety a mířila do vesmíru, načež zamířila hyperprostorem na Dantooine.
13:00 Holky vystoupily na Dantooinu, našly Opilou mouchu a daly se do jejího prohlížení a opravování.
13:12 Deekovi se ozval kupec defrakulátorů, potvrdil svůj zájem a přidal na papíry potřebná elektronická razítka, takže přílet lodi s nákladem na Vib 3 byl totálně legitimní. Deek obratem rozjel další škatulata.
13:36 Kody-Kanna a Roudýho vyrušil při tréninku příchod Chadra-fana, který Kodymu přinášel datapad s dálkovým hovorem od Deeka.
13:40 Kody byl seznámen se situací, měl se sbalit a vyčkat příletu lodi, která ho dopraví k náklaďáku s defrakulátory. Po skončení hovoru pokračovali v tréninku, protože měli ještě fůru času.
19:10 Champbacca začal pozorovat auru větší skupiny živých tvorů v očekávaném směru, s Chlouppkem tedy jen mírně upravili kurz a pokračovali v cestě za Arykou. Mladší Wookiee byl celou cestu zádumčivý a navzdory tomu, že nepotkali jediného měňavce od Inkvizice, trval na tom, že pokud tohle přežijí, bude si muset osobně popovídat s Temným labyrintem na Ugiva Cortax. Chlouppek mu to chvíli rozmlouval, pak došel k závěru, že to nemá cenu a musí s ním mít trpělivost.
19:01 Poslední kapka piva byla vypita, chlupáči si ale sudy kouleli dál, jako mobilní zátarasy pro případ, že po nich někdo bude střílet.
19:31 Systém podpory života na Opilé mouše byl opraven.
19:40 Fidorkka poslala droida, aby loď dovezl na Nar Shaddaa, Emily poslala zprávu Roniemu, jestli by jim ji mohl s Mamutomuty chvíli hlídat.
19:42 Holky nastoupily na Dvacet deka šunky a Krassus je vezl na Jolly Jedie.
19:56 Chlupáči se setkali s jednou z hlídek kolem ještěří kolony a byli jí přivedeni k Aryce.
19:57 Chlouppek se jí začal vyptávat na její zkušenosti s léčitelstvím. Champbacca stále trval na tom, že jde o iluzi, ale napadlo ho (a nahlas zmínil), že by jí měli uříznout ruku nebo dvě, aby zjistili, jestli není měňavec.
20:01 Aryka se nadále bavila jenom s Chlouppkem a vypadlo z ní, že sama se na probouzení Wyrrgyho necítí, ale že její matka snad měla ve svých poznámkách ve srubu dost návodů na léčení hodně bizarních neduhů.
20:05 Protože se Vibladoni po celou dobu cesty nesetkali s žádným měňavým kamenem ani ničím podobným, uvolila se Aryka, že chlupáče ke srubu doprovodí a pak s nimi i poletí pryč, když to půjde. Trojice se tedy oddělila od větší skupiny a vyrazila ke srubu, který Wookiové navštívili před pár dny.
Sudy nechali Vibladonům, ale balíček s drogami z Opilé mouchy si vzali s sebou.

5. 5. 1 ABY

07:11 Aryka, Champbacca a Chlouppek dorazili ke srubu. Nezdálo se, že by ho od jejich poslední návštěvy prohledával nebo obýval někdo další.
07:15 Aryka s Chlouppkem se dali do pátrání po deníku, Champbacca zůstal u dveří a hlídal, i když si nedělal iluze, že by to v případě měňavců s amulety k něčemu bylo.
07:18 Protože se dlouho nevraceli a slyšel jen podezřelé vrzání, radši je zkontroloval, ale neprováděli nic nepřístojného, jen procházeli po místnosti a prohledávali knihovnu.
07:20 Champbacca dal vařit osvědčený čaj.
07:31 Aryka našla deník své matky, bichli jako kráva. Otevřela ji a s šálkem čaje v ruce ji začala studovat, aby zjistila, jestli to k něčemu bude.
08:02 Kodyho a Roudýho vzbudil další Chadra-fan s dálkovým hovorem. Deek jim oznámil, že původně plánovaný časový rozvrh se lehce změnil a že loď, která je hodí na Nar Kreeta, pro ně přiletí už za pár hodin. Kody hned po skončení hovoru začal balit, protože do té doby na to ani nepomyslel.
08:20 Aryka našla něco, co by se na Wyrrgyho asi dalo použít. Postup, jenž měl Chlouppkova bratrance probrat z kómatu, vyžadoval někoho se schopností propojovat mysli, což nebyl problém, ale byl taky značně nebezpečný, což už problém být mohl. Nebezpečí mělo zmírnit použití místního bahna nebo pijavic, ovšem oboje se nacházelo v nepřátelském území, nad nímž poletovaly stíhače a bombardéry, a jejich získání tak v jejich současné situaci neshledávali možným.
08:30 Protože ve srubu byl pořád klid, rozhodla se trojice v něm ještě chvíli zůstat, zkusit najít další věci a uvařit si ještě pár čajů.
12:10 Kody s Roudým nastoupili v plné polní na loď Tetragonu a vyrazili k Nar Kreeta.
18:58 Prohlídka srubu neodhalila nic dalšího, ale navzdory Champbaccovu prorokování se neukázalo, že Akyřiny hadry jsou měňavci. Chlupáči chtěli táhnout blíž k městu a spát pod širákem, Aryka je však ukecala, že se chce ještě jednou vyspat ve vlastní posteli, když je to možná naposledy. Dovolili jí to, ale většinu noci nezamhouřili oka a Champbacca čekal, že měňavec bude ta postel.

6. 5. 1 ABY

Chlupáči se hned ráno přesunuli blíž k místu vyzvednutí a na zbývající dobu zakempili nedaleko města. Nad ohněm si opekli pár místních žížal, Aryka pokračovala ve studiu matčiných zápisků, Champbacca pokračoval v jejím ignorování, protože ji měl pořád za iluzi a přišlo mu podezřelé, že ji v noci nesežrala postel.
Kody s Roudým dorazili na Nar Kreeta, kde se jich ujal zaměstnanec Tetragonu a představil jim identity, které měli na své služební cestě používat. Kody se do role vžil téměř okamžitě, Roudýmu to nějaký čas trvalo. Loď s defrakulátory měla dorazit následující den.

7. 5. 1 ABY

Chlupáči s Arykou pokračovali v táboření. Holky si mezitím na Jolly Jediovi stihly odpočinout natolik, aby vyrazily na Bador, kde dostaly zajímavou nabídku.
Loď s defrakulátory měla zpoždění, ale dorazila a o to rychleji na ni pak Kody s Roudým nastoupili.

8. 5. 1 ABY

Na Vib 3 konečně dorazil Kody s lodí. Letová kontrola ho bez potíží pustila, problémy si způsobil sám, když nechal přistávat Roudýho. Mrňous neodhadl výšku, přistával moc zhurta a polámal přistávací vzpěry, což sice loď jako takovou z provozu nevyřadilo, ale znemožnilo to vykládku nákladu.
Chlouppek se v myšlenkách spojil s Kodym, ujistil se, že je všechno v pořádku, a pak už i s Champbaccou a Arykou nastupovali střešním výstupem. Kody mezitím provedl diagnostiku podvozku a pochopil, že na to hasák stačit nebude. Kontaktoval tedy letovou kontrolu, aby zjistil, co má podle jejich protokolů v podobné situaci dělat, a bylo mu vysvětleno, že má táhnout do háje a vrátit se opravený, protože tu mají momentálně plné ruce práce s koordinací imperiálních stíhaček a na nějakého jelimana, co neumí přistát s nákladem defrakulátorů, fakt nemají čas. Protože se navíc nedotkl nohou povrchu měsíce, nemusel ani projít dechovou zkouškou a mohl fofrem zmizet, což přinejmenším jednomu pasažérovi udělalo velikou radost.
Než vyrazili k mlhovině Tyyyn, zkontrolovali na nedalekém Doxaparu loď i sebe, jestli nemají další štěnice a nové měňavce, ale ani nadále nic nenašli. Odletu na Pevnost Boyarr tak už nic nebránilo, oni tam v pořádku doletěli i přistáli a po ohlášení šli Aryce ukázat Wyrrgyho. Ta zjišťovala, co s ním od přijetí dělali, oni jí něco i přiznali a Harrysha jenom něco zamumlala, načež se s těhotenským břichem odebrala do jídelny.
Tam se později přesunuli i Champbacca, Chlouppek a Kody s Roudým, kteří nechali Aryku pracovat na ležákovi, a zatímco šikovní chlupáčové z odboje opravovali podvozek lodi, oni si dali pár panáků se Šošonským králem a poradili se nad dalším postupem.

Následky

Většina hrdinů vyrazila ráno po vyspání večerního popíjení a rokování na Oarlig, který mezitím kupodivu neobsadili měňavci.
Champbacca se nicméně utvrdil v přesvědčení, že prožité události jsou jen další zkouška Temného labyrintu, která má prověřit jeho schopnost se vyrovnat se ztrátou jeho posledních materiálních statků. Aby se dostal ven, rozhodl se konečně na Wyrrgyho vysrat a přežít kvůli vlastní rodině, dokud mu nějaká kurva nesebere i tu. Cestou z Pevnosti Boyarr se tak nechal Kodym vysadit na Ugiva Cortax, kde se hodlal ponořit do mediací a kokainu.
Chlouppek na tom psychicky taky nebyl nejlépe a vyčítal si, že nechali Vibladony na holičkách, ale nějaký čas na Boyarru zůstal a začal podnikat kroky k definitivnímu probuzení Wyrrgyho z kómatu, aby chudák neprospal narození vlastního dítěte.
Kody si mohl připadat jako drsňák, protože hladce zachránil chlupáče z místa, kde pro extrémní nebezpečnost a přesycenost měňavými inkvizitory nechtěli zůstat už ani minutu.
Deek nechal defrakulátory na Vib 3 poslat znovu, s jiným pilotem, a kvůli zpoždění na ně musel dát odběrateli bolestnou slevu, nicméně když se o jeho zásluhách dozvěděla Joyce, škodný na tom nebyl.
Wyrrgy byl stále v kómatu!
Banana si poznamenala, že jestli někdy bude mít dítě a bude to holka, pojmenuje ji po Jill.
Emily se pomalu zbavovala hořkosti z toho, že se jejich záchranná mise změnila ve fiasko, při kterém zemřela Jill, ale povídání si o tom s Bananou jí pomohlo se s tím vyrovnat.
Impérium přišlo o náklad koaxia a doprava mezi městy na Vibu 2 byla na nějakou dobu značně omezena, protože hlavní tah byl přerušen kráterem.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License