Maska Síly

Maska Síly byl artefakt z Onderonu, zlatá maska hrozivého mýtického tvora. Neměla nic společného s oním polem energie, prostě ji jenom dlouho používal Síla, maniodepresivní šašek jednoho dávného krále.

Historie

Poté, co její nositel v roce 3003 BBY zemřel, byla maska uložena v hrobce na Onderonu, z níž ji do sbírek enklávy v posledním roce války klonů uloupili Jessica Karnis a Simbacca. Ačkoliv vyšlo najevo, že se nejedná o nijak zajímavý artefakt, velmistr si ji nechal a občas v ní chodil strašit děti.1
Když začátkem roku 14 BBY došlo k evakuaci akademie, byl k masce připevněn lísteček se vzkazem, že se jedná o dárek pro Algernnon de Bray, a jako taková padla do rukou Inkvizice. Ta přirozeně pochopila, že se jedná o provokaci, ale přesto nechala masku uložit v depozitáři Citadely.
Tam se na ni prášilo až do roku 0 ABY, kdy ji po úspěšné záchranné akci ukradl tým povstalců. Společně s dalším lupem byla převezena na Oarlig, kde se znovu dostala do spárů bývalého velmistra a opět se dočkala opakovaného použití při strašení dětí.
Vzal si ji s sebou i na Kompostárnu, kde sehrála roli zlata při vítání třetí Algernnon de Bray.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License