Maryllin světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Maryllin světelný meč

Maryllin světelný meč byla zbraň arkaniánské rytířky Jedi Maryll, kterou později získala a používala Miranda Lenico. Vyzařoval zelenou čepel a ačkoliv nebyl používána příliš často, byl vybaven sekundárním energetickým článkem pro delší výdrž a snazší kompatibilitu s kyberkrystalovou puškou.

Historie

S první majitelkou

Maryll si meč postavila v roce 80 BBY na palubě Crucible, po návštěvě planety Ilum. Už po prvním poskládání bylo vidět, že ví, co dělá, a v následujících letech ho ještě mnohokrát upravila dle doporučení své mistryně. S aktivním užíváním to ale bylo horší, za dobu svého studia ho mimo tréninkový sál vytáhla jen několikrát a nestihla ho použít ani na Aargonaru při konfrontaci s Yari. Situace se příliš nezlepšila ani v dobách, kdy Maryll získala rytířský titul a učila Anaby, protože se soustředila hlavně na stavbu brnění a obohacování zbraní krystaly kyber. Když s Anaby v roce 25 BBY našly na Carlacu několik zachovalých exemplářů kyberkrystalové pušky, snažila se Maryll přestavět svůj meč tak, aby se dal účinně používat v součinnosti s jednou z nich, nicméně příliš velké pokroky nezaznamenala a o meč několikrát málem přišla.
Během bitvy o Geonosis ho s odporem použila k ničení droidů, po návratu na Coruscant ji konečně osvítila inspirace a vzhledem ke změně politické situace už jí rada užívání pušky ani moc nerozmlouvala. Maryll tak popadla brnění, pušku i meč a přimotala se k několika bitvám, kde to všechno zužitkovala.
Ve druhé polovině roku 20 BBY se i s mečem, brněním a puškou přidala k Shyyyo Squad, absolvovala s nimi jako generál několik operací včetně té na Val Verde a po Štístkově smrti si to všechno vzala s sebou na Jedhu. Když se k ní dostaly zvěsti o vydání rozkazu 66, nabila meč do pušky a připravila se bránit s ním tamní chrám.
Necelý rok po vydání rozkazu 66 se jí do mířidel dostal inkvizitor Hazzar, kterému se ale podařilo na poslední chvíli uhnout a dostat se na kontaktní vzdálenost. Maryll meč v rychlosti vytáhla, ale po pouhých pár úderech byla odzbrojena, bez ruky odvezena na Citadelu a její meč skončil i s puškou v inkvizičním depozitáři.

S druhou majitelkou

V depozitáři se na něj přibližně dva roky prášilo, ale když řady Inkvizice posílila Miranda Lenico, vybrala si ho jako svou služební zbraň a s velkým úsilím zlomila vůli jeho krystalu, čímž změnila jeho barvu na červenou. V následujících letech ho používala především při trénincích, pouze jednou ho vytáhla proti bývalému příslušníkovi Řádu Jediů, v roce 14 BBY proti Lempixovi na Taanabu.
6. 7. 0 ABY ho Miranda použila ve Vystříleném zásobníku na Nar Shaddaa, a to v šarvátce s Emily. Ačkoliv ho původně vůbec použít nechtěla, když tam měli dost poskoků, nakonec k tomu byla okolnostmi donucena a Togrutě jím nejdřív usekla ruku a pak ji probodla. Po následném návratu na Karafuto ho měla stále při sobě, ale když na Citadelu zaútočili rebelové, pouze ho měla připravený k obraně před dvěma chlupatci a jakmile dostala nabídku, jaká se neodmítá, od plánů na jeho použití rychle upustila.
Vzala si ho s sebou na Broutonu, kde se mohl hodit pro řezání plechů, ale kde rozhodně neměla komu jím ublížit.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License