Maryll

„RC-3101, pak se stavte u mě ve stanu, všimla jsem si, že byste potřeboval vyklepat penis.“
„Ehm, co-“
„Kyrys, chtěla jsem říct kyrys!“
- rychle rudnoucí Maryll a Štístko

Maryll byla rytířka Jedi v posledních dekádách Republiky, mladší nevlastní sestra Niny a příslušnice odnože arkaniánské rasy, která byla geneticky upravená tak, aby lépe zvládala těžbu v krystalových dolech a následnou rafinaci vytěženého materiálu. Maryll tak byla sice trochu bledá, ale oči měla poměrně lidsky modré, uši normální, na rukou pět prstů a dokázala přežít delší dobu i v atmosféře s nižším podílem kyslíku. Její spojení se Silou nebylo nejsilnější a se svým mečem toho nikdy moc neposekala, ale měla nadání na užívání jiných zbraní, chránila se hlavně prvotřídním brněním vlastní výroby a bylo jí fuk, že na ni kvůli tomu někteří mistři koukali skrz prsty. Ráda běhala,1 trávila dlouhé večery nad kovadlinou a kalibrovala.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se v roce 87 BBY na Curychu a ač byla čistokrevnými Arkaniány i bohatými Muuny považována za hluboce podřadnou, byl u ní v raném věku objeven dar ovládat Sílu a matka ji dobrovolně poslala do Chrámu Jediů na Coruscantu, kde se z ní měla stát rytířka Jedi podobně jako z její starší sestry.
Byla spolužačkou Dotliho a Thomase, ale nijak zvlášť se s nimi nepřátelila, po návštěvě Ilumu v roce 80 BBY si postavila světelný meč se zelenou čepelí a o tři roky později se stala učednicí mistryně Suru Chi. Její výcvik trval dlouho, protože měla problém se soustředěním a náročnějšími technikami, ale stihla během něj i volitelný střelecký kurs u senátní gardy a už jako padawan trochu moc tíhla k necivilizovaným zbraním a zhlédla se v brněních a tradiční kovařině. Mistryni to ani v nejmenším nevadilo, měla s učednicí svatou trpělivost a zaměřovala se právě na její silné stránky a široký záběr, takže si dobu, kterou strávily společně, maximálně užila a ničeho nelitovala.
V roce 61 BBY si Maryll prohlížela šedý holocron krátce poté, co ho měla půjčený Yari, a odhalila v něm možné nebezpečí, o němž informovala nejprve mistryni a později nejvyšší radu. Ta za Yari na Aargonar poslala padawana Champbaccu, který se ale dlouho nehlásil, a tak vyrazila s požehnáním mistryně i ona sama a byla katalyzátorem v následné potyčce se zdánlivě padlou učednicí. Champbacca Maryll v nestřeženou chvíli omráčil, Yari pak po vyhraném souboji přiměl k odletu a následně nafingoval její smrt prostřednictvím vybuchlého transportéru a získaného světelného meče. Když se Maryll probrala, doprovodil ji na Coruscant, kde jeho verzi potvrdila.
Roku 59 BBY splnila rytířské zkoušky, ale padawana si vybírat neplánovala, zůstala v kontaktu s mistryní a věnovala se výzkumu krystalů kyber. Navštívila Jedhu, několikrát doprovázela mladé učedníky na Ilum a i když se snažila krystaly použít v odvětvích, kde to nebylo příliš ortodoxní, bylo její počínání radou víceméně tolerováno, protože nejednou prokázala dostatečnou míru soudnosti. O svých poznatcích rovněž přednášela a i když pak její dovednosti v Síle stagnovaly, nevadilo jí to, protože ambice stát se mistrem nikdy neměla. Aby si kompenzovala nedostatky v šermířské technice, zhotovila si brnění na míru, které v následujících letech zdokonalovala.
Až v roce 39 BBY narazila při jedné z volitelných přednášek v Chrámu na Anaby, kterou se rozhodla přijmout za padawan. Společně navštívily celou řadu planet a knihoven, Maryll ji učila zejména praktické způsoby aplikace Síly na neživé předměty a nouze nebyla ani o občasné potyčky, kde se brnění tuze hodilo. Ukázalo se také, že Anaby má talent na hledání krystalů kyber, což ale nijak nezneužívala a mohla se toho o nich díky ideální mistryni mnoho dozvědět. V roce 25 BBY spolu navštívily Carlac a našly tam bednu s několika exempláři kyberkrystalové pušky. Maryll je podrobila řadě testů, během nichž několikrát málem přišla o meč, a pak putovaly pod zámek, ač jí to přišlo jako velká škoda.
V roce 23 BBY splnila Anaby rytířské zkoušky a Maryll se vrátila k přednášení, nicméně taky absolvovala krátký pobyt na Antaru 4, kde absolvovala nadstandardní vojenský výcvik po boku tamních rangerů.
To se jí velmi hodilo už o pár měsíců později, během bitvy na Geonosis. Maryll tam posekala pěkných pár droidů, dostala pár nápadů na další vylepšení brnění a hodnosti generála se zhostila se ctí. Krátce po bitvě si také u nejvyšší rady vyjednala možnost používat jednu z kyberkrystalových pušek, protože nechat ji během válečného stavu ležet v archivu jí přišlo vysloveně hloupé. Následně v několika bitvách prokázala, že měla pravdu, a povedlo se jí nepřijít o meč. Rovněž dál pokračovala ve vylepšování svého pancíře, který jí ve finální verzi kryl celé tělo, a brzy si u svých vojáků vysloužila přezdívku Železňačka.
Ve druhé polovině roku 20 BBY se i s mečem, brněním a puškou přidala k Shyyyo Squad, absolvovala s nimi jako generál několik akcí, vyhodili do vzduchu několik továren a Maryll se přistihla, že začíná něco cítit k RC-3101. Lhostejná nebyla poměrně zjevně ani ona jemu a moc dobře to věděla,2 stejně jako seržant Rocco, ale relativně úspěšně se tomu bránila a zachovávala si velitelský odstup. Až během operace na Val Verde se nešťastně přeřekla a vystavila tak Štístka nemalé porci nejapného humoru od kolegů Rejpala a Šmudly, ale kodex ani nadále neporušila a pouze mu slíbila, že si o tom po odletu z planety promluví. Štístko však v závěru operace padl a Maryll to brala jako jasné znamení, že zašla příliš daleko. Složila funkci a absolvovala pouť na Jedhu, aby se nad vším pořádně zamyslela.

Občanská válka

Než Jedhu stihla opustit, donesla se k ní hrozivá narušení Síly a posléze i zvěsti o vydání rozkazu 66. Připravila se tedy bránit tamní chrám a aby příliš neprovokovala případné lovce, razantně změnila vizáž a odložila brnění.
Necelý rok po vydání rozkazu 66 se jí do mířidel dostal inkvizitor Hazzar, kterému se ale podařilo na poslední chvíli uhnout, zažehnout meč a dostat se na kontaktní vzdálenost. Maryll na něj tedy vytáhla meč svůj, ale po pouhých pár úderech byla odzbrojena, bez ruky odvezena na Citadelu a její meč skončil i s puškou v inkvizičním depozitáři.
Maryll byla ve spárech Inkvizice podrobena intenzivnímu mučení, ale protože odmítala přijmout temnou stranu a k ničemu dalšímu jim nebyla, nakonec ji popravili.

d20

Jedi Sentinel 5 / Soldier 3 / Elite Trooper 1 / Jedi Artisan 3
STR 10 / DEX 14 / CON 14 / INT 18 / WIS 14 / CHA 12
Craft (armor) +22, Repair +16, Craft (lightsabers) +14, Enhance Ability +12, Knowledge (history, Jedi lore, technology) +12, Move Object +12, See Force +12, Computer Use +10, Affect Mind +8, Enhance Senses +8, Listen +6, Sense Motive +6, Spot +6
Endurance, Infamy, Aware, Dodge, Run, Point Blank Shot, Precise Shot, Skill Emphasis (Craft (armor)), Armor Proficiency (powered), Weapon Finesse (lightsaber), Exotic Weapon Proficiency (lightsaber rifle), Armor Familiarity, Low Profile

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License