Marrx

[„Jen ten národ je svobodný, který nebere svobodu jiným národům!“]
- Marrxova poslední slova před vyhoštěním z Rwookrrorro

Prasoudruh Marrx byl Wookiee z Kashyyyk, příslušník rodu Kommanch a sociálně-ekonomický revolucionář. Nebyl nijak velký, ale přesto z něj šel strach a nějaký čas působil jako diplomat u Roztočů.

Historie

Narodil se v roce 1532 BBY ve Rwookrrorro a pro přílišnou pracovní vytíženost obou rodičů ho vychovávala babička, která mu vyprávěla pohádky o tom, jak se dřív žilo kočovným Wookiům. Marrx si to velmi dobře zapamatoval a už na škole se snažil vyprovokovat spolužáky a spoluhráče z fotbalového klubu k odchodu do lesa, kde by založili svobodný kmen a veškerý majetek vlastnili společně. Všem kolem to zprvu přišlo roztomilé, zejména Krrupce, která mu začala pomáhat s proslovy, ale v pozdějším věku se začal radikalizovat, útočil na členy bohaté aristokracie z řad příslušníků rodů Appachi a Cherwook a svými snahami svrhnout vládnoucí třídu si nadělal spoustu vlivných nepřátel.
Měl ale také mnoho zastánců mezi plebsem, kterým se jeho idea líbila, a v roce 1461 BBY se společně s věrným druhem Lotrrandem, jeho družkou a několika revolucionáři pokusili o převrat v hlavním městě. Z náčelnického paláce však byli vypráskáni appachskými loajalisty a jediné, čeho dosáhli, bylo že společně s nimi muselo město pod trestem smrti opustit i několik málo Appachi, kteří se v zápalu boje uchýlili k použití drápů. Marrx sebral své následovníky, proklel zbývající Appachi, vyhlásil jim za tu zradu doživotní válku a odtáhl na východ, neboť mu ten směr přišel jaksi plný optimismu. Cestou chtěl názorně ukázat, že návrat k tradičnímu způsobu života je možný i v moderních podmínkách, sepsal některé svoje myšlenky a vysloužil si titul prasoudruha, po vzoru praotců z dávných dob, kteří rovněž vedli své kmeny v těžkých časech.
Jejich cesta vedla křížem krážem celým kontinentem, trvala celých 349 let a poznamenalo ji několik neštěstí, mezi nimi nutnost vyhnat Lotrranda do lesa, neboť neprokázal dostatečnou ideologickou uvědomělost. Marrx to udělal nerad, ale musel, a i proto se nakonec rozhodl zastavit a místo socialistického kočování zkusit stálou socialistickou komunitu. Založil vesnici Chenachochan, kde se stal prvním soudruhem náčelníkem. Až na místě si vzal Krrupku, čímž si zajistil další prvenství, a kromě řízení důlních prací se pak věnoval hlavně snahám o zajištění pokračování rodu.
V roce 1012 BBY posvětil vznik FC Fárač a na prvním zápase si i zahrál, zemřel o rok později. Ačkoliv truchlící soudruzi zvažovali, že mu postaví mauzoleum, nakonec z toho pro nedostatek zdrojů sešlo a byl jednoduše spálen a rozptýlen na návsi. Zamítnut byl i návrh na přejmenování Chenachochanu na Marrxstadt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License