Maro Brannigan

„Mám drahej oblek a ještě dražší hodinky, jasně že jsem dobrej!“
- Maro Brannigan o sobě

Maro Brannigan byl Zeltron z Bespinu, bratr Becky, Joyce a dalších dětí z klanu Brannigan.
Dlouhou dobu platil za černou ovci rodiny, protože odletěl na Corellii studovat práva1, ale jeho vzdělání se pak rodině docela vyplatilo2, a tak ho přijali zpátky.
Po smrti rodičů navštěvoval jejich pamětní desku a jednoho dne tam byl zavražděn náhodným lotrem3.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License