Marian Oxo

Marian Oxo byl k Síle citlivý Zabrak z Ryndellie, nadšený sběratel motýlů. Mluvil tradičním taluským dialektem, díky čemuž si z něj většina vrstevníků dělala srandu.

Historie

Narodil se v roce 38 BBY na Ryndellii, do rodiny ekonomických imigrantů z Talusu, kteří se na nové planetě neúspěšně pokoušeli zbohatnout. Marianova citlivost k Síle nebyla nikdy zaznamenána úřady a on už odmalička chodil po škole pomáhat do továrny na repulzní koloběžky, aby přispěl do rodinného rozpočtu. Ve volném čase sbíral motýly a psal lyrickou poezii, ovšem dost špatnou.
V roce 22 BBY ho při návštěvě Ryndellie našel jeden z temných akolytů hraběte Dooku a od rodičů ho jednoduše koupil. Marian se tak dostal na Miu Leptonis IV, kde se spolu s několika dalšími podobně unesenými studenty učil používat Sílu k podpoře Konfederace nezávislých systémů. Se spolužáky moc dobře nevycházel, výjimkou byli jen stejně dialekticky hendikepovaný Firez a Cheev'andar, u níž několikrát našel útěchu, a protože v něm Sev'rance Tann viděla značný potenciál, okamžitě se začal učit šermovat s půjčeným světelným mečem.
Když byla akademie na začátku války klonů infiltrována dvěma mistry Jedi, byl společně s Vraxem poslán na hlídku do horních pater jeskyně. Zatímco Vrax soudil, že se jedná o trapné cvičení, Marian byl připraven se blýsknout, protože mu madam Tann slíbila, že ho v případě dobrých studijních výsledků naučí vysávat z lidí život pomocí Síly. Společně chvíli postávali na horním konci rampy, prohodili pár slov a když se objevil vetřelec, pokusili se ho zadržet. Marian po něm hodil lampu, ale záhy zemřel, a to Vraxovou čepelí, kterou proti němu Wookiee poslal.
Jeho tělo po šarvátce uklidili údi, meč byl vrácen do dílny a použit na součástky pro novou, světlejší generaci.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License