Mar-tu

Mar-tu byla soustava v sektoru Inra-su-Mar.
Nacházela se v ní šest planet, ale jen Fisup VI byl alespoň trochu obyvatelný.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License