Manaan

Manaan byla vodní planeta ve Vnitřním pásu a domovský svět Selkathů. Celý její povrch pokrýval jeden velký oceán a většina populace žila pod vodou, jen město Ahto plulo po hladině, aby usnadnilo kontakt s vnějším světem.

Historie

Planeta byla součástí Nekonečného impéria, po jeho rozpadu a před vynalezením účinného hyperpohonu ji opustila generační loď zvaná Archa, na jejíž palubě odletělo několik stovek Selkathů k Miu Leptonis IV, aby zachránili svou rasu před očekávaným kataklyzmatem. To však nepřišlo a manaanská civilizace se vyvíjela nerušeně dál.
Za staré Republiky sloužila jako zdroj léčivé substance kolto, později s objevem bacty její význam upadl. Selkathům to vesměs nevadilo, žili si dál své spokojené životy pod hladinou a jen hrstka jich zůstávala v Ahtu nebo dokonce zamířila do vesmíru.
V roce 30 BBY navštívili planetu Champbacca a Jessica Karnis, kteří si prohlédli chaluhové farmy,1 na parníku se vypořádali s mořskou nemocí a otravou korýši2 a mistr byl poněkud zklamán tamním akváriem.3
Roku 19 BBY si Manaan rychle podmanilo Impérium a z Ahta udělalo luxusní lázeňské středisko pro zbohatlíky, kde domorodí obyvatelé plnili funkci sluhů.
V roce 6 BBY tam byl poté, co na něj na Ugiva Cortax spadl křižník, na Růžovém sršni dovezen Kody-Kann Tonewy, kterého tam doktoři včetně Jimminixe několik týdnů dávali dohromady.
Kolem roku 4 BBY se tam občas vyskytovala loď W3TF-1701 popeláře Habbakucka, který tam nakupoval bílou velrybovici a při jedné příležitosti i harpuny4 a ne vždy se dokázal vyhnout tamní vyhlášené vinárně.5
V roce 0 ABY navštívila planetu Nostromo a Pastar, Balmorra a Sulacco tam nakoupili hromadu korýšů, které odvezli na Jolly Jedie jako zdroj potravy a korýšovice.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License