Mammakuna

Mammakuna byla Wookiee z Kashyyyku, poslední matka představená původního kláštera v Llullaillaco.

Historie

Narodila se v roce 5166 BBY v bezvýznamné vesničce na území bývalého království krále Chimalpopoccy a jako malá se s chudými rodiči přestěhovala do Rwookrrorro, kde se živila kapesními krádežemi. Ve čtrnácti letech si mezi úspěchy připsala obrání Shakky o hodinky a drobné, ale celkem pravidelně probírala kapsy i jiným boháčům.
V roce 5149 BBY byla chycena při činu a dostala na výběr ze dvou možností - buď veřejný výprask, nebo vyhnání do kláštera. Vzala možnost druhou, protože to pro ni znamenalo možnost začít znovu,1 a tuto příležitost nepromarnila. Zasvětila svůj život péči o tamní wroshyr, stáčela z něj cukr a později se dokonce vypracovala na matku představenou. Ani ona však nedokázala odvrátit úpadek instituce, a to se velmi snažila.
V roce 4999 BBY bylo rozhodnuto o definitivním zrušení kláštera, Mammakuna toto rozhodnutí schválila a následně otevřela dveře ztracené lovecké výpravě, takže se klášter velmi rychle přetransformoval v regulérní vesnici. O správnosti tohoto rozhodnutí měla nějakou dobu pochybnosti, nicméně když viděla spokojenost spoluobčanů, zahnala je a byla šťastná taky.2 Ačkoliv jí byl nabízen post náčelnice, odmítla ho s tím, že politice nerozumí a rozumět nechce. Na zvyšování místní populace se osobně nepodílela, starala se o strom a zemřela jako stará panna v roce 4802 BBY.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License