Mamá

<„Jestli se připleteš do nějaké lumpárny, tak si mě nepřej!“>
„Neboj, mamá.“
<„To bych tě musela přiletět vytahat za uši! Máte vy vopice vůbec uši, za které se dá tahat?“>
- Mamá a Chlouppek

Mamá Vajssová byla rodianská vdova žijící v malebném rodinném domku na Rodii. Měla syna B'liho a dvě dcery. Nesnášela cizáky a teplouše a byla strašně sprostá.

Historie

Narodila se někdy kolem roku 84 BBY, uměla bravurně péct a znala recept na prvotřídní larvovou tlačenku.
Se synem měla nemalé trápení, protože byl feťák, ale zlepšilo se to, když do jeho života vstoupili Chlouppek a Luccy. Sice to byli prašivý cizáci, ale zachránili jejího syna, což uměla ocenit. Když zjistila, že chlupáč o své rodiče přišel, začala se k němu chovat jako ke svému vlastními synovi, ačkoliv byl Wookiee starší než ona.
Roku 22 BBY její syn zemřel v klonový válkách, během bojů v Hortově kovadlině.
V roce 21 BBY se u jejího prahu objevil její chlupatý syn a o několik týdnů později se u ní zastavil i s kamarádem během pánské jízdy a opravil jí schodiště a střechu.
Kolem bitvy o Yavin pravděpodobně ještě žila.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License