Malasik Hanzaren

Malasik Hanzaren byl člověk z rodu Hanzaren, strýc Huntana, který odnepaměti sloužil sektě K'sulmatha.
Byl to oddaný, ale citově chudý muž neschopný se jakkoliv vzepřít vůli svého pána.

Historie

Narodil se v roce 57 BBY na Bwyrgenu. Byl vychováván ve znalosti způsobů sekty, ale obával se nebezpečí šarlatového spánku, a tak se neodvažoval pokoušet Urumurose svými motlitbami.
Od roku 40 BBY sloužil lordu Konnsovi Di-Bonovi jako osobní strážce. Vzhlížel k němu a obdivoval ho a pomáhal mu vybudovat jeho loveckou oboru na .Gerlenu, kterou zásoboval loveckým materiálem pro svého pána.
Když mu Konns řekl o budoucím směřování sekty a galaktické křížové výpravě, měl obavy a pochybnosti, ale nechal si je pro sebe a stál při Konnsovi až do hořkého konce, kdy byl roku 6 BBY zabit jedním ze zajatců v rodinném sídle rodu Di-Bona.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License