Magna Cortax

Magna Cortax byla planeta, na které se nacházela prastará sithská pyramida plná pokladů. Byla hlídána sithským duchem, který na případné nevítané návštěvy vypustil sithskou alchymií vylepšené hady1, ale navzdory tomuto opatření ji během války klonů navštívili a vybrakovali Jessica Karnis a Simbacca2, načež přestala být čímkoliv zajímavá.
Ležela se ve stejné soustavě jako Ugiva Cortax a inkvizitor Honndars ji později využíval jako odkladiště nebezpečného odpadu.

b_231023.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License