Magna Cortax

Magna Cortax byla vyprahlá planeta v soustavě Cortax. Byla výrazně větší než sousední Ugiva Cortax, ale také výrazně hůř obyvatelná.

Historie

Planetu objevili už první průzkumníci soustavy, ale neměla jim co nabídnout, a tak zůstala i nadále opuštěná.
V roce 3955 BBY se tam uchýlil Darth Hastur, nechal si tam postavit pyramidu a v ní pak přečkal temné války i jiné zlé věci. Studoval temnou stranu, spánek a podstatu strachu, choval hady, dlouhé roky trávil v hlubokém transu a měl pár hodně zvrácených nápadů a pozvolna svou přítomností měnil planetu ještě víc k horšímu.
Roku 3868 BBY tam ve snaze získat pár červených krystalů pro své pokusy zavítal mistr Fulan H'orn, leč byl pánem domu rychle zabit a jeho holocron se stal součástí tamní sbírky pokladů.
Její stavitel tam přebýval i dávno po své smrti, a to v podobě ducha. Když se pyramidu v roce 20 BBY pokoušeli vykrást Jessica Karnis a Simbacca, vypustil na ně sithskou alchymií vylepšené hady,1 ale to je nezastavilo, sebrali všechno, co pobrali, včetně pár hadů na polívku,2 a pyramida i planeta byly najednou mnohem méně zajímavé.
Od roku 14 BBY spadala do domény inkvizitora Honndarse, který ji chtěl nejprve využívat jako odkladiště nebezpečného odpadu, ale aspoň krátce si ji prošel a našel v ní plány na zbudování Temného labyrintu. Pak už mu ale sloužila jenom jako skládka.
16. 4. 1 ABY planetu navštívili Champbacca s Chlouppkem ve snaze najít něco, co by jim pomohlo v průchodu labyrintem, leč neuspěli a po chvíli koukání na hromady radioaktivního svinstva zase odletěli.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License