Maakatrr

Maakatrr byl Wookiee z Kashyyyku, drvoštěp a majitel pily. Patřil do rodu Chimalli, ale neměl o tom nejmenší tušení, kouřil a mírně pohrdal dragouny.1

Historie

Narodil se roku 408 BBY v Ittummi, jeho matkou byla léčitelka Grethora a otcem berserker Thrakthorr rozený Montezzuma, potomek dlouhé a netušené linie rodu Chimalli. Ten však zemřel pouhý rok po Maakatrrově narození a na jeho výchovu neměl téměř žádný vliv.
O Vánocích roku 405 BBY se sice nejdřív moc těšil na Srandu Clawse a dárečky, ale když ochutnal matčinu náhražku za kaptomuta, vánočního pásovce, málem na ně zapomněl2 a od té doby se pro něj stala stěžejní částí svátků. Jako malý se chtěl stát berserkerem, ale byl příliš dobrosrdečný a hlavně při hodinách dějepisu našel velký vzor v Pachacutecovi, a tak zvolil raději kariéru, v níž se něco buduje3 - pro nedostatek financí začal jako drvoštěp s tím, že se vypracuje výš. To se mu skutečně dařilo a v roce 271 BBY měl nejen vlastní pilu, z níž zásoboval wroshyrovým dřevem přilehlé okolí, ale v ní také patentní automatizovaný katr, nejmodernější široko daleko.
V roce 266 BBY se oženil s pokrývačkou Farfallou, s níž měl syny Rumpaala a Brumbaala a později dcery Tatramatcu a Tatrancu. Děti měl rád, do životních rozhodnutí jim nekecal a když odrostly, začal se angažovat ve volnočasových aktivitách městské omladiny, zejména tamního kroužku malých entomologů. Zprvu pro ně zkoušel pořádat orientační běhy, později jim přednášel o dřevomorkomutech a učil je vyřezávat z kůry.4 Po večerech pak s jejich rodiči hrával karty v hospodě U Dvou ryyků.
Zemřel roku 55 BBY pod závalem trámů.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License