Lythos X

Lythos X byla desátá planeta v soustavě Lythos v Korporátním sektoru. Zatímco všechny ostatní planety v systému byly buď zemědělské nebo hornické, tahle se mohla pyšnit relativně vysokým stupněm technologické vyspělosti a kvality života. Většinu povrchu pokrývaly betonárky, vegetace byla extrémně vzácná a výrobníky atmosféry nutností. Sídlilo tam ředitelství KGB a v tamních betonových domech žily rodiny dělníků a farmářů z celé soustavy. Právě tato sídliště inspirovala pozdější ředitelku KGB Vallu Rhake k vybudování podobných projektů i jinde v sektoru.

b_235030.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License