Lurparra

Lurparra byla šedivá Wookiee z Kashyyyku, dcera Merrty a Bertowa, jedna z mladších členek posádky Jolly Jedie. Ačkoliv byla dědičkou dvou mocných mafiánských rodů, nebyla nijak násilnická a naopak měla optimismus na rozdávání.

Historie

Občanská válka

Narodila se roku 11 BBY v ruinách čtvrti Kepitenochan nedaleko Rwookrrorro. Její rodiče, potomci znesvářených mafiánských klanů, se tam společně s několika málo dalšími chlupáči snažili ukrývat před Impériem a otrokáři, ale přesto si našli čas na to, aby ji vychovali spíš po vzoru dědečka Salayrra než dědečka Morrelo. Ačkoliv jí toho ale předali hodně, všechno nestihli, neboť byl nejdřív otrokáři lapen její otec a o pár měsíců později i matka, přičemž oba putovali do Tábora 52.
V roce 1 BBY byla chycena i Lurparra a byla odeslána tamtéž. Šťastné shledání s rodiči se nekonalo, neboť tito byli už nějakou dobu mrtví a ona stejně dostala inhibiční čip, tak ji ani nenapadlo je hledat. Okopávala kashyyycký chmel a neremcala.
Tři týdny po zničení Hvězdy smrti ji zachránil kashyyycký odboj a ona se přidala ke kapitánu Simbaccovi, protože s ním šlo docela dost dětí jejího věku a jí se v mlhovině Tyyyn zas tak moc nelíbilo.

Potenciália

Protože o jejím původu nikdo na palubě nic nevěděl, nejspíš se v klidu začlenila a tropila neplechu s Roudým a chlupatými mláďaty, zejména tedy s Pirranhaccou a Frodirrem.

d20

v jedenácti letech
Scout 2 / Scoundrel 1
STR 11 / DEX 13 / CON 7 / INT 15 / WIS 9 / CHA 11
Gather Information +10, Search +8, Intimidate +6, Appraise +5, Climb +5, Hide +5, Move Silently +5, Survival +5
Cosmopolitan (Gather Information), Sharp-Eyed, Trustworthy
Information Network

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License