Lurkooro

Lurkooro bylo město na Kashyyyku. Rozléhalo se v korunách vysokých wroshyrů na západní části Iwrropy, několik desítek kilometrů na sever ležel pramen Vrtavy a sídlil v něm slavný fotbalový klub Wroshyrové listy. Nacházel se v něm také důležitý chrám Wirady a sídlilo tam i množství vzdělávacích institucí, mimo jiné zeměměřičský institut, který monitoroval tektonickou aktivitu na celé planetě. Nejbližším městem byl Tyrvrarr na jihovýchodě, daleko to nebylo ani do Zhamberrka na severovýchodě nebo do Brruntaalu na jihu.

Historie

Město bylo založeno roku 5002 BBY příslušníky rodu Šošónů a pro svou počáteční zaostalost v něm nikdy nevládl urozený náčelník. Tehdejší obyvatelé se zpočátku živili hlavně lovem bizonomutů, kteří kolem pravidelně migrovali, postupem času se ale přeorientovali na pastevectví blechomutů a dalších menších hospodářských zvířat. Původní vesnička se rychle rozrostla a přeměnila v jedno z větších měst, ale i nadále si zachovala svého rustikálního ducha. I jako město mělo Lurkooro značné problémy s nájezdy otrokářů, kterým se nedokázalo moc efektivně bránit, a většina obyvatelstva tak měla tendence experimentovat s vírou v nejrůznější nadpřirozené bytosti, jež je měly chránit lépe než domobrana. Situace se ale postupně zlepšovala a kromě nejrůznějších svatyň se tam začaly koncentrovat i instituce vzdělávací, mezi nimi i nejvyhlášenější léčitelský institut na planetě.
V roce 1880 BBY tam byl postaven chrám rodačky Wirady, jejímž znesvěcením v roce 374 BBY začaly zubaté války.
Roku 75 BBY tam při zkušebním letu za nevyjasněných okolností havaroval a zemřel Gagarrin. O měsíc později byl náčelníkem zvolen Feggerr, jenž svou funkci vykonával až do příchodu Impéria.
V roce 34 BBY navštívila město Jessica Karnis, která v koruně Wiradiny sochy našla krystal pro svůj světelný meč.
Během imperiální okupace bylo město evakuováno a jeho obyvatelé se více či méně úspěšně skrývali v okolních lesích.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License