Lurking Sun

Lurking Sun byl křižník Obchodní federace a vlajková loď admirála Gurweho.
Účastnila se bitvy v soustavě Japerun, kde měla původně provést přepad ze zálohy, ale díky sabotáži Eka vystoupila z hyperprostoru příliš brzy a navíc se její hypermotory začaly přetěžovat. Následná exploze loď zničila, ale zároveň umožnila Konfederaci snadné vítězství.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License