Luk'Ruk

Luk'Ruk byl Geonosian z Geonosis, jeden z hrstky přeživších jeho druhu a hlavní navigátor Rudých raubířů. Z hvězdné mapy dokázal určit nejlepší, nejrychlejší a nejpřekvapivější trasu pouhým pohledem. Studováním vesmírných map a následnými skoky, které řídil, objevil desítky zkratek, které Raubíři využívali k nečekaným útokům a bleskovým útěkům.
Protože dokázal vypočítávat z hlavy souřadnice hyperprostorového skoku a zvládal to rychleji než počítač, měl přímý přístup do navigačního počítače a mohl manuálně zadávat souřadnice. Potřeboval k tomu jen vědeckou kalkulačku.

Historie

Luk'Ruk se vylíhl roku 41 BBY na Geonosis a od malého trubce byl naprosto oddaný královně matce a svému lidu. Měl rychlou, bystrou mysl a rozuměl si s matematikou. Náhodou přičichl k astrofyzice a tomuto oboru propadl. Protože Geonosiané věděli, že se schyluje ke konfliktu galaktických rozměrů, prodělal Luk'Ruk navigátorský výcvik.
Od začátku klonových válek sloužil jako nižší navigační důstojník v konfederační armádě. Zažil několik bitev, které se mu podařilo všechny přežít, a byl ochoten za konfederační věc položit svůj život.
Roku 19 BBY byl jeho křižník při bitvě o Coruscant zničen a on unikl smrti v únikovém modulu. Modul byl ale zachycen republikovou korvetou a on vzat do vazby jako válečný zajatec. Měl být převezen do věznice nedaleko Coruscantu. Měl však štěstí, korveta byla cestou napadena piráty, kteří potřebovali doplnit zásoby, a s klony zatočili. Luk'Ruk se tak dostal do spárů Rudých raubířů, kteří si ho proklepli a když zjistili, že byl navigátorem, tak ho bez ptaní odvedli na Sandokana, kde se stal vězněm ve zlaté kleci. Raubířům od vzpoury chyběl pořádný navigátor a Luk'Ruk se tak ve svém zajetí neměl vůbec špatně, lépe než většina svobodných občanů. Stále to však bylo proti jeho vůli a věřil, že se jednoho dne vrátí domů a bude opět svobodný.
Roku 11 BBY se k němu donesly neuvěřitelné zvěsti o tom, co se stalo s jeho rasou. Uprosil kapitána, aby vážili cestu na Geonosis, kde se po střetu s imperiály přesvědčil na vlastní oči, co udělali s jeho lidem. Už se neměl kam vrátit a ze všeho nejvíce se chtěl pomstít. S raubíři byl od té doby dobrovolně a prosazoval až fanaticky akce, které měly Impériu co nejvíce uškodit. Začal dost pít, a to hlavně chitinové tonikum od Gharg'atulo'th.
Dne 15. 7. 0 ABY vypočítal skok hyperprostorovou zkratkou, kterou se raubíři dostali do soustavy Urma, prokličkovali kolem imperiálních křižníků a nad planetou Karafuto udělali snímky jediné budovy, která se na povrchu nacházela. Souřadnice této zkratky pak prodali agentu Sparkle.
V březnu roku 1 ABY si je přes mandalorianskou bandu Mamutomuti najal lord Tonewy a společně vybombardovali Void Raiders do doby kamenné. Večer zapil dobře odvedenou práci i padlé v Tortuze.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License