Ludův světelný meč

„KLAP-KHSSSSST!“
- Ludův světelný meč

Ludův světelný meč byla zbraň vrchního inkvizitora Luda Mabiro z Lictoru Limbus. Vyzařoval nestabilní červenou čepel a oproti většině světelných mečů byl výrazně větší, méně elegantní, čouhaly z něj dráty a o ergonomii si mohl nechat zdát.

Historie

Ludo si ho postavil sám, z nejrůznějších součástek nalezených ještě na Lorrdu. I krystal byl přinejmenším substandardní, šlo o diamant, který si Ludo posilněný temnou stranou vyrobil v kompresní peci z vlastní ruky1 poté, co mu ji usekl neznámý Jedi. Přesto měl meč rád, dost možná o to radši, a dovedl s ním mistrně zacházet, ačkoliv jiní by si s ním nejspíš ublížili sami.
Ještě během války jím zabil přinejmenším neznámého padawana, v roce 19 BBY zemřel jeho čepelí Wade Fox.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License