Ludo Mabiro

Ludo Mabiro byl Lorrdian, vrchní inkvizitor a velitel sekce na lictoru Limbus. Byl to charismatický chlapík s pečlivě udržovanou bradkou, na kterém téměř nebyl znát vliv temné strany, přestože byl jejím otrokem téměř celý život. Nosil vyztužené lehké brnění, v lidech četl jako v otevřené knize a většina podřízených mu směla tykat, ale byl to cholerik a trpěl na záchvaty vzteku. Měl protetickou celou levou paži až k ramenu a nerad ji ukazoval na veřejnosti.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se v roce 42 BBY na Lorrdu a to, jak tam všichni uctívali Jedie, ho začalo brzy značně vytáčet. Po absolvování základní školy a základního vojenského výcviku se chtěl stát lovcem lidí a ty parchanty klidně zadarmo střílet, ale hned z první zakázky vyvázl jen se štěstím a jednou rukou. Nevzdal se však, zahořel touhou po pomstě a díky tomu, že dokázal vnímat Sílu a poslouchat dobré rady temné strany, si bez jakéhokoliv tréninku dokázal postavit světelný meč, v němž jako ohniskový krystal použil diamant vyrobený ze ztracené ruky.
Když začala válka klonů, bez váhání se přidal k separatistům, protože chtěl posekat nějakého toho Jedie, a hned v prvním roce války se mu to skutečně povedlo. Jednalo se o zapomenutého padawana, ale jeho hlava mu stejně vynesla značnou reputaci a on měl během následujících let ještě několik příležitostí si procvičit šerm pěkně na ostro.
Jeho poslední obětí se stal Wade Fox, pak byl vydán rozkaz 66 a Ludo se v obavě, že klony jdou po všech lidech se světelným mečem, radši schoval.

Občanská válka

Během pouhých pár dní ho ale našel inkvizitor Honndars, vyvedl ho z omylu a navedl do tmy ve službách inkvizice, která mu byla vlastně ideově docela blízká. Také brzy dostal příležitost předat to, co se v terénu naučil jako samouk, své de facto učednici Valery, a zanedlouho velel vlastní malé buňce s velitelstvím na staré vězeňské lodi třídy Lictor. Měl tam tu nejlepší kancelář, jakou si mohl představovat, k ruce kromě učednice ještě jednoho nemluvného vrahouna a už krátce po zahájení vlastní činnosti vykazovali úspěchy, jako první polapení Zippanandu, bývalého jedijského esa.
O pár let později přidělil ne moc pěkné cely Victorresovi a Lillien Tonewy, kteří na lodi od té doby zůstali.
V roce 12 BBY zasahoval na Naboo, kde imperiální křižník sestřelil dvě N-1, na nichž měli údajně z planety utíkat dva rytíři Jedi. Zatímco první se zřítil do moře, tu druhou se zadržet podařilo, ale po několika marných pokusech o její zkonvertování1 bylo rozhodnuto o její veřejné popravě.
V roce 6 BBY doplňoval plyny na Bespinu a všiml si potenciálu v Síle u jedné Togruty, kterou obratem bez jakýchkoliv potíží naverboval. Tina pak na lodi o pár měsíců později našla zastrčený kryoblok s dalším novým rekrutem.
Krátce po bitvě o Yavin se Limbus nacházel v okolí Malastare a Ludo měl takový pocit, že navzdory Císařově dekretu o snížení dotací inkvizičním buňkám budou už brzy moc potřební. To se potvrdilo o pár měsíců později, kdy ho Císař osobně pověřil prověřením zbývajících inkvizičních buněk v souvislosti se záhadným zničením Citadely. Ludo předpokládal, že podobný úkol dostali i ostatní vrchní inkvizitoři a Císař se tím snaží je proti sobě definitivně poštvat, ale souhlasil a vyšetřování skutečně zahájil, ovšem začal u buněk nefunkčních nebo zničených.
Než důkladně proklepli Inquisitorius, implementoval plán Valery, jak kompenzovat seškrtaný rozpočet, a když pak obdržel zprávy, že je oficiální šetření u konce, byl zvědav, co bude následovat.
18. 4. 1 ABY vyslal Valery nakoupit zásoby rýže a obratem od ní dostal hlášení, že byl na planetě spatřen Woallc Con-Denyzz, který měl být sice po smrti, ale také měl v záznamech citovou vazbu na původní majitelku Citadely a představoval tedy možné vodítko k jejímu zničení. Ludo posvětil následnou operaci, kdy na něj Valery nastražila past, a byl velmi překvapen, když byla sama zajata neznámými únosci. Protože tušil, že měli na planetě svého člověka, dal vyhlásit, že její rychlé navrácení odmění tím, že všechny ty farmáře nepostřílí, a obratem se mu ozvala Kerrchak vydávající se za členku Void Raiders a požadující výkupné. Ludo usmlouval slevu, peníze poslal, Valery na Togorii vyzvedl, seřval a odměnil domácím vězením, načež sám pokračoval ve snaze přilákat Denyzze na Kampperelan. Vyhlásil nad planetou exterminatus, dovolil odlet pouze několika dětí, aby se zpráva šířila rychleji, a udělal všechno pro to, aby to vypadalo, že to myslí vážně. Operace však byla znovu přerušena, tentokrát letkou Dementů, od které se část oddělila a viditelně našla způsob, jak obejít maskovací zařízení Limbu. Ludo obětoval interdikční křižník, který měl nachystaný na Denyzze, zavelel k taktickému ústupu a v neobydlené soustavě o pár parseků vedle si šel vybít zlost na Valery. Blesky do ní jednou rukou pouštěl fakt kvalitně, až z toho vyzkratovalo její odposlouchávací zařízení, a když byl hotov, začal vymýšlet, co dál, nevěda, že má v hangáru jeden sledovací majáček navíc.
Aniž by odvolal lov na Denyzze, rozhodl se prověřit Void Raiders a navštívil za tímto účelem Tortugu, kde se vyptával po hospodách i bordelech a nakonec zjistil polohu jejich základny. Tu později navštívil a zjistil tedy, že byla už před nějakým časem rozbombardována, ale protože jeho vojáci nenašli jakákoliv vodítka dál, musel se smířit s tím, že jejich jméno prostě jenom využil nějaký drzý lovec odměn. Po pár hodinách nařídil soustavu opustit a pokračoval ve vymýšlení plánu na polapení mistra iluzí.

Potenciália

Boss.

d20

Soldier 4 / Dark Side Marauder 2 / Imperial Inquisitor 10
STR 14 / DEX 10 / CON 14 / INT 16 / WIS 10 / CHA 18
Sense Motive +26, Bluff +18, Craft (lightsabers) +10, Force Lightning +10, Gather Information +10, Intimidate +10, Drain Knowledge +8, Enhance Ability +8, Force Defense +8, Knowledge (Jedi lore) +8, See Force +8, Telepathy +8, Treat Injury +8, Survival +7
Skill Emphasis (Sense Motive), Power Attack, Track, Armor Proficiency (medium), Exotic Weapon Proficiency (lightsaber), Rage, Infamy, Cleave, Self-Sufficient, Lightning Reflexes, Wapon Focus (lightsaber), Jedi Hunter, Dissipate Energy
Tainted, Favoured Enemy (Jedi Guardian, Force Adept)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License