Ludo Mabiro

Ludo Mabiro byl Lorrdian, vrchní inkvizitor a velitel sekce na Lictoru Limbus. Byl to charismatický chlapík s pečlivě udržovanou bradkou, na kterém téměř nebyl znát vliv temné strany, přestože byl jejím otrokem téměř celý život. Nosil vyztužené lehké brnění, v lidech četl jako v otevřené knize a většina podřízených mu směla tykat. Měl protetickou celou levou paži až k ramenu a nerad ji ukazoval na veřejnosti.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se v roce 42 BBY na Lorrdu a to, jak tam všichni uctívali Jedie, ho začalo brzy značně vytáčet. Po absolvování základní školy a základního vojenského výcviku se chtěl stát lovcem lidí a ty parchanty střílet, ale hned z první zakázky vyvázl jen se štěstím a jednou rukou. Nevzdal se však, zahořel touhou po pomstě a díky tomu, že dokázal vnímat Sílu a poslouchat dobré rady temné strany, si bez jakéhokoliv tréninku dokázal postavit světelný meč.
Když začala válka klonů, bez váhání se přidal k separatistům, protože chtěl posekat nějakého toho Jedie, a hned v prvním roce války se mu to skutečně povedlo. Jednalo se o zapomenutého padawana, ale jeho hlava mu stejně vynesla značnou reputaci a on měl během následujících let ještě několik příležitostí si procvičit šerm pěkně na ostro.
Jeho poslední obětí se stal Wade Fox, pak byl vydán rozkaz 66 a Ludo se v obavě, že klony jdou po všech lidech se světelným mečem, radši schoval.

Občanská válka

Během pouhých pár dní ho ale našel inkvizitor Honndars, vyvedl ho z omylu a navedl do tmy ve službách inkvizice, která mu byla vlastně ideově docela blízká. Také brzy dostal příležitost předat to, co se v terénu naučil jako samouk, své de facto učednici Valery, a zanedlouho velel vlastní malé buňce s velitelstvím na staré vězeňské lodi třídy Lictor. Měl tam tu nejlepší kancelář, jakou si mohl představovat, k ruce kromě učednice ještě jednoho nemluvného vrahouna a už krátce po zahájení vlastní činnosti vykazovali úspěchy, jako první polapení Zippanandu, bývalého jedijského esa.
O pár let později přidělil ne moc pěkné cely Victorresovi a Lillien Tonewy, kteří na lodi od té doby zůstali.
V roce 12 BBY zasahoval na Naboo, kde imperiální křižník sestřelil dvě N-1, na nichž měli údajně z planety utíkat dva rytíři Jedi. Zatímco první se zřítil do moře, tu druhou se zadržet podařilo, ale po několika marných pokusech o její zkonvertování1 bylo rozhodnuto o její veřejné popravě.
Krátce po bitvě o Yavin se Limbus nacházel v okolí Malastare a Ludo měl takový pocit, že navzdory Císařově dekretu o snížení dotací inkvizičním buňkám budou už brzy moc potřební.

Potenciália

Boss.

d20

Soldier 4 / Dark Side Marauder 2 / Imperial Inquisitor 10
STR 14 / DEX 10 / CON 14 / INT 16 / WIS 10 / CHA 18
Sense Motive +25, Bluff +18, Gather Information +16, Craft (lightsabers) +10, Drain Knowledge +10, Enhance Ability +10, Force Defense +10, Intimidate +10, See Force +10, Telepathy +10, Knowledge (Jedi lore) +8, Treat Injury +8, Survival +7
Cosmopolitan (Sense Motive), Power Attack, Track, Armor Proficiency (medium), Exotic Weapon Proficiency (lightsaber), Rage, Infamy, Cleave, Self-Sufficient, Lightning Reflexes, Wapon Focus (lightsaber), Jedi Hunter, Dissipate Energy
Tainted, Favoured Enemy (Jedi Guardian, Force Adept)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License