Lotrrando (rod)

Lotrrando byl neurozený rod Wookiů z Kashyyyku, který založil loupežník Lotrrando s loupežnicí Trottskou. Obecně se v tomto rodě vyskytovali spíš subtilnější a nižší Wookieové, než byl standard, ale vynikali často vynalézavostí, důvtipem či charisma. Běžná byla tmavá barva srsti.

Známí členové rodu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License