Lotrrando

Lotrrando byl černohnědý Wookiee z Kashyyyku, manžel Trottsky, první loupežník z Rraholce a zakladatel rodu Lotrrando.

Historie

Lotrrando se narodil roku 1637 BBY ve Rwookrrorro a brzy se spřátelil s Marrxem, se kterým se stali nejlepšími přáteli. Oba je štvala třídní nespravedlnost a proto pohrdali buržoazií a zpátečnickou šlechtou.
Po roce 1500 BBY nastoupil jako úderník do fotbalového klubu Roztoči.
V roce 1461 BBY se s Marrxem a dalšími revolucionáři pokusil o převrat v hlavním městě. Dostali však výprask od Appachi a dalších loajalistů a pod trestem smrti museli město opustit, ale seznámil se při tom s Trottskou, do které se zamiloval a po pár měsících pochodu si ji vzal. Šli na východ a viděli před sebou jen zářnou budoucnost. Naneštěstí pro ně se myšlenka sdílené ekonomiky a zdrojů podle výkladu mnoha jeho bratrů vztahovala i na Trottsku a když jim dal Marrx za pravdu, poslal je Lotrrando do řitě a raději se od nich trhnul.
Se svou milou se tak roku 1423 BBY dostal do lesa Rraholce, kde vyšplhali vysoké Tatrrry a začali žít na břehu velkého horského plesa. Několikrát se je tam pokusil najít a krouhnout nějaký smrdutý Kommanch, ale vše ustáli a nadělali si několik dětí, z nichž se stali šikovní loupežníci. Trottska se jim všem snažila vštípit základní myšlenky původního, nezkaženého marrxismu, ale všichni víc poslouchali tátu loupežníka a ona neměla velkou autoritu. Když poslední z jejich dětí dospělo a umělo už bambitkou trefit kde co, Trottska jednoho dne bez varování odešla. Lotrrandovi to zlomilo srdce, obviňoval se z toho, že odešla. Zahořkl a od těch dob se stal Rraholec skutečně obávaným místem.
Roku 929 BBY, jen pár dní poté, co se narodil jeho pravnuk, ulehl na smrtelnou posteli a v kruhu rodiny a svých věrných loupežníku vydechl naposledy.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License