Lorrd

Lorrd byla planeta v sektoru Kanz na Vnějším okraji. Byla domovskou planetou pro lidi, kteří si říkali Lorrdiani, a šlo o malebný svět, který byl kulturním centrem pro přilehlé sektory.

Historie

V dávné historii byl Lorrd podroben nepřátelskou invazní silou a Lorrdiané podřízeni totalitnímu systému, který hodlal zničit jejich kulturu a ducha. K tomu sloužil například zákon zakazující Lorrdianům mezi sebou mluvit, což ale dalo základ vzniku jejich schopnosti neverbální komunikace a čtení v řeči těla. Lorrdiané byli nakonec osvobozeni díky rytířům Jedi a ti se u nich od té doby těšili velké úctě.
Když pak roku 19 BBY zanikla Republika a vzniklo Impérium, lorrdianská oddanost Řádu Jediů byla hlavním důvodem, proč tam nový režim zbudoval imperiální velitelství a výcvikové středisko, které mělo za cíl vykořenit Jedie z jejich kultury. V těchto těžkých dobách vznikl kolem roku 17 BBY lorrdský odboj, který byl podporován mnoha vlivnými a bohatými rodinami. Velký kus práce pro tamní odboj odvedl Verpin Xingo, který tam zavítal roku 15 BBY, ale nakonec ani to nepomohlo a odboj byl roku 10 BBY rozdrcen.
Od té doby se už nepodařilo zformovat dostatečně velkou a organizovanou skupinu, která by Impériu čelila. Až ke konci války, když už měla Aliance zdroje, kterými mohla pomoci, se lorrdský odboj znovu zrodil a podařilo se mu vyřadit z provozu jak výcvikové centrum, tak zmáčknout imperiály tak dlouho, dokud se nevzdali.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License