Lorrd

Lorrd byla planeta na Vnějším okraji v sektoru Kanz. Byla domovskou planetou pro lidi, kteří si říkali Lorrdiani.
V lorrdianském podvědomí byla odjakživa velká úcta k Řádu Jediů, a proto tam bylo s nástupem Impéria ustanoveno imperiální velitelství a výcvikové středisko, které mělo za cíl vykořenit Jedie z jejich kultury.
Jako odpověď na imperiální nadvládu byl zformován lorrdský odboj, na jehož založení se podílel Verpin Xingo. Odboj byl však roku 10 BBY rozdrcen.

Rodáci:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License