Lorax

Lorax byl lidský muž, inkvizitor a student lorda Styxe.
Nebyl nijak krásný, spíš průměrný, ale doháněl to svou fyzičkou, která na něm byla vidět. Byl dobrým studentem temné strany, ale držel v sobě sen, že až jednou jeho práce skončí, bude žít poklidný život bez zabíjení a strachu o svůj život. Tato vize ho hnala kupředu, ale současně mu bránila v plném propadnutí temnotě. Neměl rád sladké a hnusilo se mu násilí na zvířatech.

Historie

Narodil se roku 24 BBY na nespecifikované planetě a když byl dost starý, byl vzat jako rekrut do jedné z imperiálních akademií. Tam byl objeven jeho potenciál v Síle a o něco později byl přiřazen k inkvizitorské buňce na Rozengardu. Tam se jej ujal lord Styx a i když už v galaxii moc Jediú nebylo, snažil se z něj vycvičit obávaného inkvizitora a naučit ho používat novou zbraň. Lorax přežil pár potyček s konkurenčními inkvizičními buňkami a jeho hlavní prací bylo pronásledovat příslušníky kultů uctívajících Sílu a považujících Jedie za světce.
Roku 2 BBY se na banketu na Kuatu seznámil s analytičkou Clementine Feleri. Přeskočila mezi nimi jiskra a brzy mezi nimi bujel milostný vztah.
Několik měsíců po zničení Hvězdy smrti ho Clementine informovala o nechutném stalkerovi, který ji obtěžoval přes holonet. Tento hanebník prý psal z jednoho bytu na Nar Shaddaa a Clementine to velice znepokojilo. Něco takového bylo neakceptovatelné a Lorax se rozhodl udělit stalkerovi lekci, na kterou nezapomene. Vzal si s sebou Dergola a útočný tým.
Na Nar Shaddaa ho ale od jeho záměru vyrušila naléhavější zpráva. Po Rudém sektoru se pohyboval Wookiee v róbě mistra Jediho v doprovodu jiného Wookiee, který byl hlavní podezřelý z masakru ve zdejších docích před pár měsíci a také byl spatřen při incidentu na Kashyyyku. Podle svědků byli podezřelí v bio Bulva, kam pro ně inkvizitoři vyrazili.
Při potyčce byl Lorax holohlavým mužem Silou mrštěn vstříc Vetical City a po dvoukilometrovém pádu přežil, díky Síle, ale nevyhnul se otevřené zlomenině pravé nohy. Začal se pajdat pryč, hádal, že po něm půjdou, a tak se uchýlil do kanalizace, kde hodlal pronásledovatele setřást. Narazil ale na přívalovou vlnu, ve které by se utopil, nebýt jeho pronásledovatelů. Ti mu ošetřili nohu a vzali do nějakého skladiště plného Mandalorianů. Pak ho ten holohlavý před všemi označil za kolaboranta, což nebyla vůbec pravda, a tak nechápal, proč na něj Dergol tak ječel. Chlupáči s holohlavcem a neznámou samicí je chvíli vyslýchali a pak si vzal holohlavý Loraxe stranou do jiné místnosti. Dobře odhadl jeho slabá místa, a tak stačilo jen pár slov a Lorax se zhroutil. Vyzradil několik důležitých tajemství a jediné, co si přál, bylo přežít. Jeho věznitel mu pak píchl koktejl antibiotik a tlumících prostředků.
Když se Lorax znovu probudil, byl sám v cele. Dergola nikde necítil, jen tu čůzu z Citadely, ale byl naživu. V následujících dnech měl hodně o čem přemýšlet a na jeden večer se za ním opět zastavil Kody, který si s ním zahrál partii šachů a zkoušel mu zlepšit životní úroveň. Lorax si ji však dlouho neužil, neboť byl 4. 8. 0 ABY ve dvě hodiny ráno napaden Carke, kterou k němu pustil Pitas, a ačkoliv se bránil, zabila ho nůžkami. Na záznamech kamer to vypadalo tak, že se mu mstila za příkoří, která si na Rozengardu vytrpěla, a většina Mamutomutů tak jeho smrt schvalovala.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License