Lorax

Lorax byl člověk z Obroa-skai, inkvizitor a student lorda Styxe. Nebyl nijak krásný, spíš průměrný, ale doháněl to svou fyzičkou, která na něm byla vidět. Byl dobrým studentem temné strany, ale držel v sobě sen, že až jednou jeho práce skončí, bude žít poklidný život bez zabíjení a strachu o svůj život. Tato vize ho hnala kupředu, ale současně mu bránila v plném propadnutí temnotě. Neměl rád sladké a hnusilo se mu násilí na zvířatech.

Historie

Narodil se roku 24 BBY dvěma vysokoškolským profesorům a když byl dost starý, byl vzat jako rekrut a potenciální stormtrooper na imperiální akademii na Caridě. Tam však byl rychle objeven jeho potenciál v Síle a on byl tedy přiřazen k inkvizitorské buňce na Rozengardu, kde se jej ujal lord Styx. I když už v galaxii moc Jediú nebylo, snažil se z něj vycvičit obávaného inkvizitora a naučil ho používat novou zbraň, kterou mu pomohl i sestavit. Lorax přežil pár potyček s konkurenčními inkvizičními buňkami a jeho hlavní prací bylo pronásledovat příslušníky kultů uctívajících Sílu a považujících Jedie za světce.
Roku 2 BBY se na banketu na Kuatu seznámil s analytičkou Clementine Feleri. Přeskočila mezi nimi jiskra a brzy mezi nimi bujel milostný vztah.
Několik měsíců po zničení Hvězdy smrti ho Clementine informovala o nechutném stalkerovi, který ji obtěžoval přes holonet. Tento hanebník prý psal z jednoho bytu na Nar Shaddaa a Clementine to velice znepokojilo. Něco takového bylo neakceptovatelné a Lorax se rozhodl udělit stalkerovi lekci, na kterou nezapomene. Vzal si s sebou Dergola a útočný tým.
Na Nar Shaddaa ho ale od jeho záměru vyrušila naléhavější zpráva. Po Rudém sektoru se pohyboval Wookiee v róbě mistra Jediho v doprovodu jiného Wookiee, který byl hlavní podezřelý z masakru ve zdejších docích před pár měsíci a také byl spatřen při incidentu na Kashyyyku. Podle svědků byli podezřelí v kině Bulva, kam pro ně inkvizitoři vyrazili.
Lorax byl krátce po začátku zásahu napaden holohlavým mužem a shodou náhod oním stalkerem, který ho Silou mrštil vstříc Vetical City. Dvoukilometrový pád přežil jen díky Síle, ale nevyhnul se otevřené zlomenině pravé nohy. Začal se pajdat pryč, hádal, že po něm půjdou, a tak se uchýlil do kanalizace, kde hodlal pronásledovatele setřást. Narazil ale na přívalovou vlnu, ve které by se utopil, nebýt jeho pronásledovatelů. Ti ho včas chytili, ošetřili mu nohu a v bezvědomí ho odtáhli do skladiště plného Mandalorianů. Když ho o pár hodin později probudilo chrstnutí ledové vody do tváře, viděl vedle sebe Dergola a neznámou inkvizitorku a před sebou dva chlupáče i toho holohlavého mizeru. Když ho Kody přede všemi označil za kolaboranta, což nebyla vůbec pravda, Lorax nic nechápal a Dergolovu ječení se tedy vůbec nebránil. Chlupáči s holohlavcem a neznámou samicí je chvíli vyslýchali a pak si vzal holohlavý Loraxe stranou do jiné místnosti. Dobře odhadl jeho slabá místa, a tak stačilo jen pár slov a Lorax se zhroutil. Vyzradil několik důležitých tajemství a jediné, co si přál, bylo přežít. Jeho věznitel mu pak píchl koktejl antibiotik a tlumících prostředků.
Když se Lorax znovu probudil, byl sám v cele. Dergola nikde necítil, jen tu druhou inkvizitorku, ale byl naživu a jeho stav se zlepšoval. V následujících dnech měl hodně o čem přemýšlet a na jeden večer se za ním opět zastavil Kody, který si s ním zahrál partii šachů a zkoušel mu zlepšit životní úroveň. Lorax si ji však dlouho neužil, neboť byl 4. 8. 0 ABY ve dvě hodiny ráno napaden Carke, kterou k němu pustil Pitas, a ačkoliv se bránil, zabila ho nůžkami, aby neprozradil její pravou identitu. Na záznamech kamer to vypadalo tak, že se mu mstila za příkoří, která si na Rozengardu vytrpěla, a většina Mamutomutů tak jeho smrt schvalovala.
Jeho tělo bylo pohřbeno do několika různých kontejnerů.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License