Lopatta

[„Já jsem si přišla hrát s kamením.“]
- Lopatta, první den v učení

Lopatta byla nehezká a nechytrá, ale fyzicky velmi zdatná Wookiee z Kashyyyku, kamenice a později členka posádky Jolly Jedie. Stejně jako její mladší sestra Motycca se ráda usmívala, ale většinou to bylo dost děsivé a postupně se naučila společnost nevyhledávat, pročež si radši někde stranou bušila kamenem o kámen.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se v roce 35 BBY do chudší rodiny v Karrambaculleku, s velkými obtížemi vychodila místní základní školu pod paní učitelkou Channakyou a už tehdy bylo všem jasné, že se bude muset živit rukama. Ačkoliv na to však měla všechny předpoklady, to jest sílu i výdrž, nedala se na dřevorubectví, nýbrž na exotičtější zpracování kamene, což ve vesnici dělal jediný Wookiee, jemuž už se blížil důchod. Málem umřel dřív, než si Lopatta stihla osvojit všechny složitosti jeho povolání, ale nakonec to zvládala, tahala si z Taterrr vlastní materiál a vyráběla celé vesnici hroby a grilovací kameny. I když to párkrát spletla, nikdo se na ni v zásadě nezlobil.
Se štěstím přežila všechny otrokářské nájezdy, jen při tom posledním před koncem války klonů byla málem zasažena raketou z konfederačního dělového člunu, a i když došlo na pád Republiky, ona si toho vůbec nevšimla, protože měla najednou hromadu práce.

Občanská válka

Jakmile měla hotové hroby, pustila se do tvorby dlažebních kostek a dál žila ve vesnici, které se otrokáři se štěstím vyhýbali. Kolem roku 1 BBY však štěstí došlo a ona byla společně se spoustou dalších vesničanů nahnána do Tábora 52, očipována a nucena pracovat na plantáži kashyyyckého chmele. Před bídnou smrtí vyčerpáním ji zachránil kashyyycký odboj, který tři týdny po zničení Hvězdy smrti provedl velkou osvobozovací akci, a ačkoliv málem zapomněla utíkat, nakonec se na základnu v mlhovině Tyyyn dostala v pořádku a setkala se tam se sestrou. Když se pak rozhodovala, co dál dělat, přidat se k dědici vesnického trůnu byla jasná volba. Netušila sice, co bude na lodi bez kamení dělat, ale když jí IM-62 krátce po příletu vyoperovával inhibiční čip, došlo ke komplikacím a ona byla stejně na několik dlouhých měsíců vyřazena z provozu.
Probrala se až začátkem roku 1 ABY a ze zprávy, že bude tetičkou, dočista zapomněla na rodiče padlé v Táboře 52. Společně se sestrou pak navštívily nejednu Sarmařinu mši včetně té výroční a dávaly si pozor, aby je zase někdo nerozdělil. Uplatnění nakonec přeci jen našla, a to při tvorbě nových pomníčků hrdinů na Paloučku padlých, poprvé 18. 4. pro Noyu Neerix.

d20

Fringer 2 / Tech Specialist 1
STR 20 / DEX 12 / CON 18 / INT 8 / WIS 12 / CHA 8
Climb +10, Jump +6, Listen +5, Profession (stonemason) +5, Repair +5, Craft (tombstones) +4, Intimidate +4, Search +4, Survival +3
Toughness, Endurance, Toughness, Skill Emphasis (Repair)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License