Lo'zek Vitthar

Lo'zek Vitthar byl Togruta ze Shili, bratr Cae, syn Nyar Vitthar, otec Emily a dědic čajové plantáže. Od klonových válek byl člen milicí, které bojovaly se separatisty okupujícími Generis, a za vlády Impéria se stal členem odboje.

Historie

Lo'zek se narodil roku 40 BBY na Shili a odmala se proháněl po svazích s nekonečným mořem čajových keřů. Jeho otec vlastnil čajovou plantáž, na které pěstoval kvalitní ho'dinský čaj, který poté sušil a prodával zájemcům do celé galaxie. Lo’ pomáhal na plantáži od chvíle, co se naučil chodit, a život tak měl sice jednoduchý, ale příjemný.
Na začátku roku 34 BBY nechala rodina plantáž v rukou vzdálených příbuzných a přestěhovala se i s babičkou Ayou na Generis, kde byly levné a k plantážnictví vhodné pozemky a odkud plánoval otec řídit expanzi jejich čajového impéria, jak mu žertem říkal. Změna jim prospěla, hned v březnu následujícího roku se tam Lo'zekovi narodila sestra Cae a všichni si žili na místní poměry přímo luxusně. Sourozenci spolu vyrůstali bok po boku a i když Lo'zeka jako malého caparta sestra zpočátku pěkně štvala, později na ni nedal dopustit.
Lo' se postupně více a více zapojoval do rodinného podniku, učil se pracovat s čajem, budoval novou plantáž a sem tam se i podíval mimo planetu, obchodně. Právě díky jedné takové výpravě na začátku války klonů pak propásl obsazení Generis žoldáky, během nějž se Cae ztratila. Když se Lo' dozvěděl, že jeho malá sestra je nezvěstná, urychleně se vrátil na Generis, kde se přidal k místním milicím, které vzdorovaly žoldákům, a snažil se při tom Cae najít. Netušil, že už planetu opustila a na palubě Jefferson Starship míří ke hvězdám. O tom, že jeho sestra žije, rodinu sice už v počátečních fázích okupace přesvědčovala babička, která ji viděla ve snech, ale hmatatelný důkaz získali až ve chvíli, kdy Lo'zekovi přišel dopis. Cae ho poslala z jakési školy a ujišťovala je, že je v pořádku a že se má radši věnovat bránění rodiny a sousedů.
Žoldáci se nevzdali bez boje, ale v druhém roce války klonů s nimi domácím pomohla rytířka Jedi Nikki s batalionem klonů. Během oslav osvobození planety si s ní Lo' moc pěkně popovídal a následně se spolu i vyspali, ale pak musela táhnout dál a on na ni záhy přestal myslet jinak než jako na zachránkyni planety. Odložil zbraň a dál se věnoval rodinném řemeslu, ale i nadále zůstal v aktivních rezervách milice pro případ, že by se planetu pokusila okupovat nějaká další cháska. V následujících měsících tak nejen náležitě zušlechtil novou plantáž čaje, ale přišel i k pár sexy jizvám.
V roce 19 BBY oslavil zprávu, že je po válce, ale brzy přišlo prozření, že nový režim není žádná výhra. Impérium totiž cíleně snižovalo ceny a zvyšovalo daně, díky čemuž Lo'zekova rodina značně ostrouhala. Nepatřili však zdaleka k jediným, kterým se imperiální praktiky přestaly líbit, a Lo' byl v roce 17 BBY jedním ze zakládajících členů generiské odbojové buňky. Naštěstí pro ně byla Generis odlehlá a ničím nezajímavá díra, a tak tam na ně Impérium nikdy neposlalo žádné ISD s instrukcemi donutit planetu k poslušnosti prostým terorem.
Přesto tam život již nebyl tak idylický jako před lety, a tak bylo rozhodnuto, že se vrátí na Shili. Lo'zek tak v roce 14 BBY doprovodil zbytek rodiny zpátky na rodnou hroudu a pár měsíců tam s nimi i zůstal, aby dohlédl na její bezpečné znovuzapojení do společnosti. Díky tomu sice prošvihl návrat Cae, kterou v té době na Generis vzala Joya Brannigan, ale babička ho ujistila, že se ještě uvidí. Brzy však zjistil, že mu svět, kam se v mládí přestěhoval, přirostl k srdci víc než rodná planeta, a na Generis se vrátil, načež tam pokračoval v práci na plantáži i v podpoře odboje.
Roku 6 BBY ho sestra skutečně našla a jejich šťastné shledání kalilo jen to, že jejich otec v tom roce zemřel a matka ho žalem následovala o několik měsíců později. Sourozenci spolu však nějakou dobu zůstali, po víc jak patnácti letech se opět sblížili a společně škodili Impériu, jak jen to šlo. Cae měla skvělý čich na předvídání šťár a s ní po boku se jim opravdu dařilo. Roku 4 BBY ho Cae opustila s tím, že musí pomoc ještě jinde v galaxii, ale zůstali spolu v kontaktu.
Lo'zek pokračoval v odbojové činnosti, i nadále se mu celkem dařilo a měl čas i na kulturu, díky čemuž byl v březnu roku 1 ABY svědkem toho, jak Impérium rozhání koncert Ding Dong Dugs. Chtěl pomoci, nicméně než sehnal posily, bylo po všem a kapela byla zatčena.

Potenciália

Pokud to Cae s Emily vydrží a Emily bude chtít vlastní dítě, může být Lo'zek dárcem spermií, načež při testech vyjdou najevo moc zajímavá rodinná pouta.

d20

Noble 3 / Soldier 4 / Officer 5
STR 10 / DEX 18 / CON 11 / INT 16 / WIS 14 / CHA 16
Diplomacy +18, Bluff +15, Gather Information +15, Sense Motive +12, Appraise +10, Computer Use +10, Intimidate +10, Tumble +10, Craft (tea) +9, Astrogate +8, Hide +8, Pilot +8, Knowledge (business, herbology) +7
Merchant Trader, Endurance, Point Blank Shot, Armor Proficiency (medium), Rapid Shot, Precise Shot, Heroic Surge, Persuasive, Urban Tracking
Inspire Sympathy, Tactical Advance

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License