Little Katarn

Little Katarn byla transportní loď typu Action VI. Jeho hlavní předností byl obrovský nákladový prostor a z fabriky vyjel beze zbraní a štítů, nicméně tyto nedostatky byly napraveny hned prvním majitelem.

Historie

Loď opustila suchý dok na Corellii roku 23 BBY a než se stihla rozkoukat, byla přepsána na Wyrrgyho rodinný podnik, pojmenována Little Katarn a přesunuta na Kashyyyk. Tam proběhlo důkladné školení posádky pod velením Kanryho a Salltryna, která měla s velkým transportérem začít létat a vydělávat velké peníze. Díky lodi se společnost dostala k lukrativnějším zakázkám vyžadujícím velký nákladový prostor a Wyrrgy si mnul ruce, že za pět let by na sebe mohla vydělat. Pro jistotu ji také nechal výhodně pojistit.
Krátce po začátku války klonů dostal Salltryn instrukce od Wyrrgyho, ať osobně jen s Kanrym vezmou Little Katarn a odletí s ním na Naboo, kde se měli střetnout s bratrem. Na místě se spojili s Kraytovým řevem a dozvěděli se, že jejich úkolem je naložit čtyři stíhačky N-1, které se mu podařilo koupit od Hutta Borvo, a bez otázek je popovézt na Miu Leptonis IV. Tam loď přistála v docích ve Fogsmeade, kam se tak tak vešla, vyložila náklad a po doplnění paliva zase zmizela. Po zbytek války klonů patřil Katárnek k nejvytíženějším lodím společnosti, protože doba přepravě velkých věcí přála.
Se znárodněním Wyrrgyho majetku krátce po vydání rozkazu 66 měl být i Little Katarn přebrán Impériem, ale Kanrymu se podařilo s lodí frnknout do lesa, kde ji schoval v močálech u Brruntaalu. Po tragédii u Krákavé skály se Kanry se ztrátami probil skrz žábomuty zpět ke Katárnkovi a z lodi se stalo pohyblivé velitelství odboje pod jeho vedením. Obezřetně se s ním pohybovali po planetě skryti pod wroshyrovou klenbou. V letuschopném stavu ho kvůli pobytu v tvrdých podmínkách musel udržovat Jorrseffar.
Roku 14 BBY se mu podařilo prorazit blokádou, setřást pronásledovatele a zmizet v mlhovině Tyyyn, kde ho Boyarr navedl až k Wiradině stráži. Od těch dob se Katárnkovi vedlo o poznání lépe, protože mohl odpočívat v pravém hangáru. Odboj jej využíval k přesouvání velkých nákladů i přesunu mužů. Byl postupně modifikován, aby měl odolnější pancíř a zbraňové systémy, a i když mu to nepřidalo na manévrovatelnosti, stal se téměř nesestřelitelným.
Dne 28. 3. 0 ABY ho použil výsadek Kanryho s Juráškem a částí dragounů, kteří zaútočili na Tábor 52 a podařilo se jim osvobodit tamní otroky. Přeživší ho pak o tři dny později použili opět k návratu na velitelství v mlhovině Tyyyn.
Od roku 1 ABY se Kanry připravoval, že se v Katárnkovi vydá na pomoc trandoshanskému disentu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License