Lirgun

Lirgun byla Barabelka z Barabu I, překladatelka a matka Regida. Byla manželkou Torgida a měla s ním ještě jednoho syna, Frfana. Pocházela z kdysi bohaté rodiny, jejíž babička však veškerý rodinný majetek prohrála v kartách. Lirgun se tím ale nijak netrápila a žila spokojený život.

Historie

Lirgun se vylíhla roku 59 BBY a odmala vypomáhala na statku. Když trochu odrostla, začala jezdit s úrodou do přístavu, kde jej prodávali obchodníkům ze všech koutů galaxie. Tehdy se u ní ukázalo, že má nadání na cizí jazyky, a brzy uměla plynně basicem i třemi nejužívanějšími jazyky v Huttském prostoru. Navíc se tam seznámila s Torgidem, se kterým si padli do oka.
Sehnat další pár na založení rodiny nebyl problém, a tak roku 31 BBY nakladla snůšku vajec a těšila se, že bude máma. Toho roku měla ale hrozné štěstí, neboť přežila zemětřesení, které zasáhlo i jejich snůšku vajec. Přežilo jen jediné a shodou okolností patřilo právě jí. Druhý otec zemřel při zemětřesení, a tak na výchovu zůstali jen ona a Torgid.
Potomek se vyklubal 19. 1. 30 BBY a dostal jméno Regid.
Roku 22 BBY se jí vyklubal další syn, Frfan. Regid rostl jako z vody a projevoval dostatek nadání, a tak se Lirgun s Torgidem rozhodli to využít co nejvíc. Podařilo se jim něco výjimečného a Regid byl zapsán na internátní školu na Kothlisu v Bothanském prostoru.
Roku 14 BBY poprvé vytáhla paty z rodné hroudy, letěla na synovy promoce a pak se s ním vrátila domů. To, že Regida roku 13 BBY zatkli, se dozvěděla až týden poté, co se tak stalo. Informaci, kam byl poslán, se od nikoho nedozvěděla, a tak se mohla za jeho život jen modlit.
S Frfanem byly v následujících letech jen problémy, až roku 7 BBY přetekl rodičům pohár trpělivosti a donutili ho najít si vlastní bydlení a postavit se na vlastní nohy. Pomohlo mu to a ona mohla být spokojená.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License