Linda Dush'Ekh

Linda Dush'Ekh byla Barabelka z Vor Deo, hlídačka výměníků atmosféry, hasička a později skladnice v pivovaru Kanec. Nebyla moc hezká, ale věděla, co chce, což někteří samci oceňovali víc než fyzickou atraktivitu.

Historie

Vylíhla se v roce 49 BBY v hnízdě čtveřice tradicionalistických Barabelů a od raného mládí byla vychovávána tamní komunitou ještěrů. Protože si její rodičové nemohli dovolit vyšší vzdělání, hned po vychození základní školy nastoupila jako hlídačka nejdůležitějších budov na horké planetě a nejen že v tom byla dobrá, docela ji to i bavilo a naplňovalo.
Už před začátkem války klonů se začala shánět po dalších třech ještěrech, aby s nimi založila rodinu, ale neměla štěstí a vždycky jí minimálně jeden chyběl. Neklesala však na mysli, absolvovala hasičský kurz a poctivě chodila do místního barabelího baru na pašerácké a hasičské plesy. Když na pozici supervizora jejího výměníku nastoupil bývalý barman, vytáhla ho na jedno rande taky, ale její dravost mu ani trochu neimponovala a musela hledat dál.
Koncem roku 0 ABY vyhrála spolu se svými dvěma aktuálně vybranými partnery hlavní cenu tomboly, zájezd do rekreačního střediska na Oarligu. Nadšeně vyrazila, podobně nadšeně tam narazila na Fanouše a ještě nadšeněji ho konečně ukecala, aby přiložil gonády k dílu. Ještě v hotelu nakladla vejce, pářící rituál proběhl podle očekávání a ona na planetě nakonec i s hnízdem a druhou samicí zůstala. Práci dostala v pivovaru Kanec, a i když to bylo jenom na post skladnice, vedle mateřské jí to přišlo ideální.
Když Fanouš koncem ledna následujícího roku odletěl, trochu ji mrzelo, že neuvidí líhnutí svého dítěte, ale u plazů to nebyla velká věc, tak ani moc nesyčela.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License