Limpi

Limpi byl skalnatý měsíček obíhající kolem planety Japerun IV. Měl atmosféru s vysokým podílem argonu a v častých bouřkách tamní vzduch lehce fialově světélkoval, dominantní formou života byly řasy, které světélkovaly modře.

Historie

Měsíc byl původně zcela pustou skalou, kterou si ale v roce 3884 BBY vybrala Darth Nyfe ke zbudování své laboratoře a experimentálně ho terraformovala navedením několika komet na kolizní kurs. Na měsíc se tak dostala voda a skleníkové plyny, díky nimž se v následujících desetiletích mohla občas podívat ven i bez skafandru. Většinu času ale nadále trávila v podzemním komplexu, kde pracovala na tvorbě paměťového krystalu a dalších artefaktů, a venku se mezitím rozvíjel unikátní řasový ekosystém.
Po smrti Darth Nyfe rostly řasy nerušeně dál a laboratoř chátrala. Na jejích základech vznikla kolem roku 2500 sithská akademie, která zanikla až krátce před bitvou o Ruusan.
Roku 39 BBY objevil ruiny akademie Skwee-Roo Taltapes, který odvezl většinu zbývajících artefaktů na Vogastis. Krátce po bitvě o Naboo se o měsíci dozvěděl hrabě Dooku, který tam vytvořil akademii pro své akolyty, jíž velela Sev'rance Tann s podporou Rhek Tei. Ta tam ale vydržela jen do roku 29 BBY, pak se stěhovala do lepších prostor na Miu Leptonis IV a na měsíčku si hrabě Dooku nechal vybudovat menší palác pro chvíle odpočinku od intrikování.
Na začátku války klonů bránila měsíc flotila Omikron, ale hrabě se pak přesunul jinam a flotila rovněž dostala zásadnější úkoly.
V roce 18 BBY se do paláce přestěhovala Algernnon de Bray se svou dcerou z Vogastisu. Mezi lety 17 a 15 BBY tam s nimi žil i Woallc Con-Denyzz a bizarní rodinka si užívala klid od galaktických událostí.
Koncem roku 14 BBY palác napadli Champbacca a Demonbacca a v odvetě za předchozí útrapy nejen brutálně zabili první Algernnon, ale také s pomocí jejího meče odpálili palácový reaktor, celé místo srovnali se zemí a její dceru předali k adopci. Když konečně dorazil inkvizitor Arssadri, jehož machinace útok chlupatců umožnily, našel na měsíci nový kráter.
Tím přestal být měsíc v galaktickém měřítku jakkoliv zajímavý a jen tam nadále nerušeně rostly řasy.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License