Limpi

Limpi byl měsíček obíhající kolem planety Japerun IV. Ačkoliv vypadal nenápadně, nacházely se na něm dva a půl tisíce let staré ruiny zařízení, které během sithských válek sloužilo k výcviku jedinců citlivých na Sílu. Nějaký čas ho řídila Darth Nyfe, která tam pracovala na tvorbě paměťového krystalu.
Kolem roku 39 BBY objevil ruiny Skwee-Roo Taltapes, který odvezl většinu zbývajících artefaktů na Vogastis. Pravděpodobně už krátce po bitvě o Naboo se o měsíci dozvěděl hrabě Dooku, který tam vytvořil akademii pro své akolyty. Obranu místa zajišťovala flotila Omikron.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License