Limpi

Limpi byl měsíček obíhající kolem planety Japerun IV. Ačkoliv vypadal nenápadně, nacházely se na něm ruiny zařízení, které během sithských válek sloužilo k výcviku jedinců citlivých na Sílu.

Historie

V roce 3903 BBY si tam Darth Nyfe zřídila laboratoř, ve které pracovala na tvorbě paměťového krystalu a dalších artefaktů.
Na základech této laboratoře vznikla kolem roku 2500 sithská akademie.
Roku 39 BBY objevil ruiny Skwee-Roo Taltapes, který odvezl většinu zbývajících artefaktů na Vogastis. Krátce po bitvě o Naboo se o měsíci dozvěděl hrabě Dooku, který tam vytvořil akademii pro své akolyty a který tam strávil nějaký čas s Rhek Tei. Obranu místa zajišťovala flotila Omikron.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License