Limbus

Limbus byla imperiální vězeňská loď třídy Lictor. Oproti ostatním lodím své třídy měla o něco liberálnější navigační počítač a mohla cestovat dle libosti, protože sloužila jako mobilní velitelství jedné z buněk Inkvizice, která byla aktivní i po bitvě o Yavin. Její přesnou polohu a plánované přesuny znali jen prověření vyšší důstojníci ISB, v zájmu lepšího utajení byla vybavena výkonnou rušičkou skenerů a na většině senzorů se tak jevila jako neviditelná.

Historie

Loď byla postavena v loděnicích na Mandalore sedm set let před válkou klonů a pár století sloužila Mandalorianům k věznění zajatých rytířů Jedi. To ale pochopitelně nevonělo Republice, loď byla v urputné bitvě někdy krátce před válkou klonů zneschopněna a vystavena jako muzeum na Coruscantu.
Když se moci ujalo Impérium, Limbus byl po drobném refitu opět nasazen do provozu a měl znovu sloužit jako vězení Jediů, nyní odpůrců režimu a zrádců. Roku 17 BBY se na něj přesunulo i několik specializovaných pracovníků Inkvizice, kteří začali na lovení ukrývajících se Jediů spolupracovat. Jejich prvním úspěchem ještě v témže roce bylo polapení Zippanandu, jedijského esa, které obratem uložili právě v cele a začali konvertovat.
Od roku 14 BBY byli na palubě ve stázi drženi Victorres a Lillien Tonewy.
V roce 12 BBY byl Limbus viděn na Naboo, kde jeho posádka naháněla Simbaccu a Fosh Linn, roku 6 BBY se objevil na Bespinu.
V následujících letech se malá posádka soustředila na hlídání stávajících vězňů, protože volně pobíhajících Jediů už v galaxii moc nebylo. Byla to snadná a dobře placená práce, ovšem krátce po bitvě o Yavin přišly rozpočtové škrty a Limbus byl jedním z míst, kde se dalo ušetřit. Ludo byl rozhořčen, o to víc když zjistil, že sekce 9 a dalších pár vyvolených mamrdů je pořád u koryta, ale Císařův pokyn, aby prošetřil, zda za zničením Citadely nestojí některá z inkvizičních buněk, uposlechl. Naděje, že odhalí nějaké spiknutí a opět si získá přízeň vládce galaxie, však nevyšly.
Koncem roku 0 ABY začal Limbus navštěvovat odlehlé, méně vyspělé světy a vybírat od nich výkupné výměnou za to, že jim do populace nevypustí všechny ty vražedné Jedie z cel. Tím se rozpočet lodi opět stabilizoval a to, že Frau Engels označila na konci oficiálního vyšetřování za viníky kataklyzmatu na Karafutu povstalce a ne zrádce z řad Inkvizice, Luda už moc nezajímalo.
18. 4. 1 ABY se loď nacházela na Kampperelanu, kde již poněkolikáté nakupovala krmení pro nezmražené vězně, a Valery na povrchu zachytila možnou stopu mistra Jedi. Ludo posvětil nastražení pasti v naději, že by si jeho zadržením mohli šplhnout u Císaře, ale plán jim rozbila skupinka povstalců, která se vydávala za Void Raiders. Následně ztratili nejen dvě z celkových čtyř rot stormtrooperů, ale i interdikční křižník, přičemž ani jedno nemohli jen tak znovu nafasovat. Limbus unikl, ale byl sledován štěnicí v raketoplánu s rýží, takže se povstalci dozvěděli, že pokračuje v turné po nevýznamných planetách povětšinou v Koloniích.
Jednu zastávku však loď udělala i na Tortuze, kde se Ludo pokoušel osobně vystopovat Void Raiders, a pak v soustavě, kde mívali zmínění piráti základnu. Protože bylo zjevné, že se za ně někdo vydával, odvelel Ludo Limbus do doků na Kuatu a přemýšlel, jak situace využít ve prospěch své buňky.
Když byla při údržbě raketoplánu objevena štěnice, poslal s ní Ludo nejpostradatelnějšího člena posádky pryč a přidal k ní i zprávu, kterou pak Zippanandu předala trojici rebelek, které ji vystopovaly. Oficiálně pak loď pokračovala v lovu na Con-Denyzze.

Posádka

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License