Lillien Tonewy

Lillien Tonewy byla Lorrdianka z Lorrdu, talentovaná herečka a politická disidentka. Měla fetiš na masky, ale byla příkladnou matkou, která se o své syny starala s láskou. Udržovala si trvale oholenou hlavu a průběžně střídala velké množství nejrůznějších paruk.

Rodina

Manžel Victorres, synové Rodennyel a Kody-Kann.
Z Kodyho strany vnuk Rou D'Rixx.

Historie

Lillien se narodila roku 56 BBY na Lorrdu, už od mládí byla ozdobou každého večírku a její přítomnost přitahovala jak muže, tak ženy. Vystudovala konzervatoř a během své kariéry v divadle se seznámila se starším hercem Victorresem, zamilovali se do sebe a ještě před svatbou čekali první dítě, Rodennyela. Ten se narodil roku 33 BBY a hned, jak se na to Lillien cítila, se ti dva vzali a o devět měsíců později se jim roku 32 BBY narodil nejen druhý syn Kody. S dětmi doma zůstala déle, než bylo nezbytně nutné, v čemž ji manžel bezvýhradně podporoval, ale stálo ji to kariérní růst a přišla o několik zajímavých rolí.
Stejně jako její muž vystupovala proti klonovým válkám, ale nerada viděla, jak odlétá mimo domov a riskuje zranění v oblastech zasažených válkou. Jeho dokument však shledávala nanejvýš dojemným.
S nástupem Impéria byl Victorres na deset měsíců z politických důvodů zavřený a ji kvůli otevřenému despektu vůči Palpatinovi vyhodili z divadla, takže jí bylo jasné, že nastaly těžké časy. S manželem a rodiči Paccla skrytě sympatizovala s odbojem a když oba její syny odvedlo Impérium, jejich aktivity začaly hraničit s velezradou.
Když jim na to roku 14 BBY přišli, byli odsouzeni k smrti. Ironií osudu bylo, že rozsudek měl vykonat jejich prvorozený syn Rody, který tak ale nedokázal učinit a zařídil, aby byli místo popravy přesunuti na Limbus, jednu z vězeňských lodí třídy Lictor. Tam si je přebral Ludo Mabiro a přidělil jim jedny z těch ošklivějších stázových bloků, aby měl ty lepší k dispozici pro prestižnější vězně.
V roce 0 ABY předala Frau Engels informace o jejím držení na Limbu Kodymu, aby si získala jeho důvěru a spolupráci na operaci valkýra.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License