Lillien Tonewy

Lillien Tonewy byla talentovaná herečka, Lorrdianka z planety Lorrd. Jejím manželem byl Victorres, taktéž herec. Měla s ním dva syny, Rodennyela a o rok mladšího Kody-Kanna.

Historie

Lillien byla už od mládí ozdobou každého večírku a její přítomnost přitahovala jak muže, tak ženy. Byla příkladnou matkou, která se o své syny starala s láskou, a měla fetiš na masky. Stejně jako její muž vystupovala proti klonovým válkám, ale nerada viděla, jak odlétal mimo domov a riskoval zranění v boji zasažených oblastech.
S nástupem Impéria ji kvůli její otevřenému despektu vůči Palpatinovi vyhodili z divadla a jí bylo jasné, že nastaly těžké časy. S manželem a rodiči Paccla skrytě sympatizovala s odbojem a když oba její syny odvedlo Impérium, jejich aktivity začaly hraničit s velezradou.
Když jim na to roku 14 BBY přišli, byli odsouzeni k smrti. Ironií osudu bylo, že rozsudek měl vykonat jejich prvorozený syn Rody, který tak ale nedokázal učinit a zařídil, aby byli místo popravy přesunuti na Limbus, jednu z vězeňských lodí třídy Lictor. Tam si je přebral Ludo Mabiro a přidělil jim jedny z těch ošklivějších cel, aby měl ty lepší k dispozici pro prestižnější vězně.
V roce 0 ABY předala Frau Engels informace o jejím držení na Limbu Kodymu, aby si získala jeho důvěru a spolupráci na operaci valkýra.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License