Lillien Tonewy

Lillien Tonewy byla talentovaná herečka, Lorrdianka pocházející z planety Lorrd.
Jejím manželem byl Victorres, který byl taktéž hercem. Měla s ním dva syny, Rodennyela a o rok mladšího Kody-Kanna.

Lillien byla ozdobou každého večírku a její přítomnost přitahovala jak muže, tak ženy. Byla příkladnou matkou, která se o své syny starala s láskou a měla fetiš na masky. Stejně jako její muž vystupovala proti klonovým válkám, ale nerada viděla, jak odlétal mimo domov a riskoval zranění v boji zasažených oblastech.
S nástupem Impéria ji kvůli její otevřenému despektu vůči Palpatinovi vyhodili z divadla a jí bylo jasné, že nastaly těžké časy. S manželem a rodiči Paccla skrytě sympatizovala s odbojem a když oba její syny odvedlo Impérium, její a Victorresovy aktivity začaly hraničit s velezradou.

Když jim na to roku 14 BBY přišli, byli odsouzeni k smrti. Ironií osudu bylo, že rozsudek měl vykonat jejich prvorozený syn Rody, který tak ale nedokázal učinit a zařídil, aby byli místo popravy přesunuti na jednu z vězeňských lodí Lictor.

Roky 0 ABY byla s manželem stále na palubě Lictoru a stále doufala, že ještě někdy uvidí své syny.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License