Levhartomut

Levhartomut byla značka tradičního kashyyyckého ležáku. Vyráběl se z kashyyyckého chmele a kvalitního hlízového sladu nakvašeného vosomutími kvasnicemi, a to v několika variantách, přičemž ta nejběžnější měla 8 % alkoholu a typickou skvrnitou barvu, která mu pro podobnost s vzorkem na srsti jednoho z kashyyyckých predátorů dala jméno. Byla to jedna z mála kapalin, která dokázala neutralizovat vindaloo. Šlo o nejznámější exportní pivo z Kashyyyku a v klidnějších časech bylo k dostání i v odlehlejších částech galaxie. Ač nebyly výjimkou ani výčepy, obvykle se prodával v tradičnějších hliníkových plechovkách v rozličných velikostech, od dětských půllitrových přes standardní litrové až po pětilitrové soudečky pro žíznivé chlupáče.

Historie

S vařením Levhartomuta začali v roce 3533 BBY příslušníci rodu Appachi, když od vládnoucích Cherwooků dostali právo založit ve Rwookrrorro pivovar. Díky němu rychle zbohatli a pivo se dostalo i mimo planetu, ovšem vařilo se i nadále jen na Kashyyyku, zejména kvůli ústřední surovině. Později byl pivovar přesunut do Kepitenochanu, kde vydržel až do konce války klonů.
V roce 606 BBY vystupoval v reklamě na Levhartomuta folklórní spolek Hadař z Karrambaculleku, ve druhém století před bitvou o Yavin do něj něco investoval i don Morrelo.
Roku 107 BBY vyslali zástupci rodu Appachů své lidi na nově objevenou planetu Rapaluza II, aby prozkoumali možnost využití tamního vodního chmele k výrobě limitované edice Levhartomuta. Expedice pak na planetě zůstala i poté, co odlétly všechny ostatní kromě jedné, financované pivovarem Taris Urquell. V roce 106 BBY přerostlo soupeření o chmel v otevřenou válku a Appachové pak na planetu poslali několik žoldáků a dokonce i pár příslušníků kashyyyckých zvláštních jednotek, ale konflikt skončil v roce 103 BBY nerozhodně zásahem Republiky. Appachové si pak směli ponechat svou výzkumnou stanici na severním pólu a provozoval ji ještě dalších téměř osmdesát let, ačkoliv z toho pro rod ani pro pivovar neplynuly žádné benefity a ačkoliv na to tamní vědci neustále upozorňovali.
Roku 27 BBY byla činnost této stanice ukončena, neboť se vědců zastal mistr Jedi a vedení uznalo, že bude asi fakt lepší operaci ukončit. Na místě zůstalo jen základní vybavení a několik plechovek.
V roce 19 BBY, krátce po vyhlášení nového řádu, byl pivovar znárodněn Impériem, obsazen, vydrancován a následně spolu s Kepitenochanem srovnán se zemí. Získané dokumenty umožnily zahájení produkce ležáku Patriot, podstatně slabšího a určeného hlavně pro armádní důstojníky a bohatší střední třídu, co neremcá na režim. O obnovení tradice vaření kvalitního ležáku se od konce roku 0 ABY pokoušel pivovar Kanec na Oarligu, jehož Kancomut byl Levhartomutovi důstojným nástupcem.
V roce 1 ABY se několik plechovek Levhartomuta dostalo na galaktický trh díky hyperprostorové nehodě nákladní lodi, která v roce 29 BBY vyrazila z Kashyyyku na Bimmisaari, ale vinou závady tam dorazila až o třicet let později. Polovina piva byla vydražena na místním trhu, polovina na galaktickém, a 13. 5. 1 ABY ho díky tomu mohly ochutnat Banana Brannigan, Emily a Štěkna, které si ho za velké peníze koupily při cestě do muzea.
Několik dalších plechovek bylo v srpnu téhož roku objeveno povstalci na Rapaluza II. Ačkoliv se Champbacca na vlastní střeva přesvědčil, že po sedmadvaceti letech už je pivo poněkud prošlé, nelitoval toho a nenechal je tam.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License