Lenico

Lenico byl bohatý rod lidí z planety Phaeda, který silně podporoval Republiku a následně Impérium. Většina jeho členů sloužila v armádě nebo na flotile.
Mezi jeho panství patřila i celá soustava nesoucí rodové jméno, s obydlenou planetou Lenico IV a na minerály bohatým Lenicovým pásem.

Známí členové rodu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License