Ledová placatka

Ledová placatka byl podnik druhé cenové skupiny v hlavním městě Mygeeta. Ačkoliv měl jen jedno patro, byl poměrně rozlehlý a kromě šesti stolů na place tam měli ještě celou řadu kójí pro tajnůstkářštější zákazníky. Čepovali tam krystalové pivo a krystalici.

Historie

Hospodu otevřel v roce 39 BBY hrabě Vrook, aby zapomněl na svou uprchlou ženu, a od začátku byla koncipovaná jako příjemná restaurace pro přespolní, turisty a chudší členy InterGalaktického bankovního klanu. Během války klonů se tam napájeli ti šťastlivci, co se jim povedlo na pevnostním světě Konfederace alespoň na chvíli přistát, každopádně byla vždy ztrátová, hrabě ji dotoval ze svého hlavního příjmu a omlouval to tím, že si tam rád chodí promluvit s přespolními.
V roce 21 BBY se tam během pánské jízdy stavili Chlouppek s Champbaccou, a protože jim ani jedna z nabízených specialit nechutnala, vypili všechny zásoby, aby ušetřili žaludky náhodných kolemjdoucích. Majitelův postoj k tomuto incidentu byl smíšený, neboť sice poprvé vydělal, ale zároveň si s bodrými cizinci nestihl popovídat, což ho mrzelo.
V roce 3 BBY ji hrabě za symbolickou cenu prodal své věrné kuchařce a její dceři Laky, které pak o podnik pečovaly, značně ho zútulnily a k jejich vlastnímu překvapení se jim povedlo i uživit.
13. 3. 0 ABY se na místo činu vrátili Champbacca s Chlouppkem, a to v rámci plnění úkolu pro Wyrrgyho. Jhonar Indyss, kterého tam s pomocí Moz'Goja dostali, byl uvnitř kontaktován dalším poslíčkem a dobrodrůžo mohlo pokračovat. Chlupáči tentokrát vypíjení všech zásob zamítli a po jejich odchodu tak provoz pokračoval nerušeně dál.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License