Lazzar

Seržant Lazzar byl korunský důstojník imperiální flotily a mistr dělostřelec zasvěcený do programu operace Valkýra.

Historie

Narodil se roku 45 BBY na palubě vesmírné lodi, na které se jeho rodiče pokoušeli dostat z Haruun Kalu na nějaké lepší místo, a protože by je cestou jenom zdržoval, během přistání na Tarisu ho i s bratrem Hazzarem vložili do košíku a nechali na zápraží jakési luxusní vily. Tím z něj sice udělali nidôshe, sirotka bez klanu, ale zároveň mu značně zvýšili šance na přežití1 - dvojčat se totiž ujali obyvatelé domu, zámožná, prorepublikově smýšlející rodina, v níž pokojně vyrůstal, aniž musel krást swoopy. Během následujících let se pozvolna asimiloval do tamní kultury, vytvořil si novou identitu a s bratrem založili jazzové duo, přičemž v tom byl trochu lepší. Na to, že není synem svých rodičů, dočista zapomněl, ačkoliv byli bílí.
V roce 28 BBY se nechal inspirovat cílevědomějším bratrem, nastoupil na republikovou akademii a i on bojoval v klonových válkách, ovšem ne jako velící důstojník, nýbrž jako hlavní kanonýr na jednom z venatorů. S pádem Republiky povýšil, stal se koordinátorem palby a měl se dobře, nicméně tenkrát naposled viděl svého bratra.
Rok před bitvou o Yavin svými názory zaujal admirálku Engels a byl převelen na interdiktor Helmwige, kde měl pod palcem veškeré zbraňové systémy a kde mu byl implantován inhibiční čip, aby náhodou neprozradil, že má v plánu jedním ze svých turbolaserů sejmout Císaře. Na palubě Helmwige se účastnil i hlídání únikové cesty ze soustavy Urma, zatímco jeho šéfová drtila Citadelu, a bez problémů sestřelil jedinou loď s jednočlennou posádkou, kterou Helmwige vytáhla z hyperprostoru.
Když v dubnu roku 1 ABY došlo k odhalení jejich plánů, byl Lazzar jedním z obklíčených členů posádky, které napadlo odpálit celou loď, ale na přetížení reaktoru už se nijak nepodílel, protože ho dřív zastřelil jeden z vojáků 501. legie.

d20

Noble 1 / Soldier 6 / Master Gunner 3
STR 12 / DEX 16 / CON 14 / INT 14 / WIS 14 / CHA 12
Pilot +13, Computer Use +10, Repair +10, Knowledge (astronomy, bureaucracy) +10, Profession (gunner) +10, Disguise +7
Impersonator, Gunner, Improved Initiative, Combat Veteran (Repair), Quick Draw, Blasterslinger, Heroic Surge, Starship Point Blank Shot, Rapid Gunner, Expert Gunner

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License