Lazzar

Lazzar byl korunský důstojník imperiální flotily a mistr dělostřelec.

Historie

Narodil se roku 45 BBY na palubě vesmírné lodi, na které se jeho rodiče pokoušeli dostat z Haruun Kalu na nějaké lepší místo, a protože by je cestou jenom zdržoval, během přistání na Tarisu ho i s bratrem Hazzarem vložili do košíku a nechali na zápraží jakési luxusní vily. Tím z něj sice udělali nidôshe, sirotka bez klanu, ale zároveň mu značně zvýšili šance na přežití - dvojčat se totiž ujali obyvatelé domu, zámožná, prorepublikově smýšlející rodina, v níž pokojně vyrůstal, aniž musel krást swoopy. Během následujících let se pozvolna asimiloval do tamní kultury, vytvořil si novou identitu a s bratrem založili jazzové duo, přičemž v tom byl trochu lepší. Na to, že není synem svých rodičů, dočista zapomněl, ačkoliv byli bílí.
V roce 28 BBY se nechal inspirovat cílevědomějším bratrem, nastoupil na republikovou akademii a i on bojoval v klonových válkách, ovšem ne jako velící důstojník, nýbrž jako hlavní kanonýr na jednom z Venatorů. S pádem Republiky povýšil, stal se koordinátorem palby a měl se dobře, nicméně tenkrát naposled viděl svého bratra.
Kolem bitvy o Yavin si začal říkat, že to Impérium možná přeci jenom trochu smrdí, ale svou funkci plnil i nadále svědomitě.

Potenciália

Vzhledem ke svým názorům mohl být přizván k operaci Valkýra, otázkou je, jestli měli konspirátoři šanci se o něm dozvědět.

d20

Noble 1 / Soldier 6 / Master Gunner 3
STR 12 / DEX 16 / CON 14 / INT 14 / WIS 14 / CHA 12
Pilot +13, Computer Use +10, Repair +10, Knowledge (astronomy, bureaucracy) +10, Profession (gunner) +10, Disguise +7
Impersonator, Gunner, Improved Initiative, Combat Veteran (Repair), Quick Draw, Blasterslinger, Heroic Surge, Starship Point Blank Shot, Rapid Gunner, Expert Gunner

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License