Layla

Layla byla Twi'lečka z Rylothu, která však rodnou planetu brzy opustila, cestovala po galaxii a živila se nejrůznějšími brigádami barového typu. Zavítala i na Miu Leptonis IV, kde pracovala v Zeleném lampionu jako servírka společně s Twi'lečkou druhou, Kyanou. Nebyly nijak příbuzné a občasná trojka s barmanem tak byla naprosto v pohodě.
Na planetě zůstala až do zavření Zeleného lampionu někdy kolem roku 10 BBY, pak putovala dál, její přesný osud není znám.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License