Lauwlyamurry

[„Aha, takže velký bratříček si furt létá někde ve hvězdách a pak když se tu z ničeho nic objeví, poučuje a hraje si na tátu?! Tos tam nahoře mohl rovnou zůstat!“]
- Lawly se rozohňuje nad Wyrrgyho poučováním

Lauwlyamurry, známá také jako Lawly nebo později Murryany, byla úspěšná lovkyně z Kashyyyku, členka Blaster Babes. Používala menší verzi wookijské disruptorové karabiny X1.
Jejím otcem byl Arrtharuk, matkou Naraasirra. Měla tři bratry, Wyrrgyho, Salltryna a Kanryho, sestřenici Rradcaru a bratrance Chlouppka. Byla to odvážná a silná žena, která se nejraději proháněla s Chlouppkem a Salltrynem po lese a víc ji to táhlo k chlapeckým zájmům, asi že v dětství sledovala Logannu.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se roku 94 BBY v Tyrvrarru.
Poměrně brzy se naučila střílet, stopovat a lovit a své rodině nedělala ostudu. S matkou vycházela dobře, ale její otec mrmlal, že by se měla chovat jako správná žena, čímž ona pohrdala, a poslední ránu tomu zasadil v roce 55 BBY, kdy za ni domluvil sňatek se synem svého obchodního partnera. Lawly odmítla vdát se za někoho, koho nemiluje, do krve se s otcem pohádala a utekla z Kashyyyku pryč. Ani Wyrrgy ji nepřesvědčil, aby se vrátila domů.
Lawly tak začala cestovat po galaxii a živila se jako lovkyně, ať už lidí nebo zvířat. Cvičil ji Kawakaro, který ji považoval za svou nejlepší žákyni. Na Kashyyyk se nevracela, ale čas od času se stýkala s příbuznými, kteří létali mimo rodnou hroudu. S otcem už do jeho smrti nepromluvila, ale na pohřeb mu roku 39 BBY přišla.
Roku 19 BBY, krátce před bitvou o Kachirho, byla se bratrem Kanrym jedním z posledních bojeschopných, kteří se snažili odrazit zygerrianské otrokáře, a po příletu Wyrrgyho pak pomáhala rozmetat zygerrianský tábor.

Občanská válka

Roku 6 BBY se dozvěděla o Wyrrgyho šílenství a vyhledala proto Chlouppka, se kterým se vydala bratra najít. Nakonec ho našli na Riko II a on jí v souboji zlomil čelist, ale pak jej dokázali přivést zpátky k rozumu.
Krom toho se stále pohybovala po galaxii a nijak zvlášť se neangažovala v akcích odboje bratra Kanryho na Kashyyyku, ale byla s ním ve spojení a spíš stopovala chlupaté otroky rozeslané do všech koutů galaxie a pomáhala s jejich osvobozováním.
V roce 0 ABY byla společně s Lassillou a Kassany kontaktována Deekem, který po nich chtěl osvobození svého kamaráda z Okamaru. Trojice tedy vyrazila do Neznámých regionů a nějakou dobu obhlížela věznici, ale chystanou akci jim zmařil přílet dvou členů Inkvizice. Deek jim naštěstí poslal posily v podobě lambdy plné klonů a Wookiů, z nichž jeden byl její bratranec Chlouppek, a tak se záchrana vězně nakonec zdařila a dámy si dokonce zachránily reputaci tím, že tvrdily, že to naopak je poslal Deek jako podporu druhému výsadku.
Krátce poté, co ho po dlouhých letech potkala, seřvala Chlouppka a v následné akci proti inkvizitorům měla fungovat jako nouzový pilot Růžového sršně, kdyby byla potřeba vzdušná podpora. Útok na loď inkvizitorů však vyšel i bez toho a ona se mohla vrátit na Nar Shaddaa. Fakt, že skupina v následujících pár dnech našla jejího bratra v kritickém stavu a odvezla ho do opatrování jejímu druhému bratrovi v mlhovině Tyyyn, jí tak unikl, ale kdo ví, třeba jí to pak prozradila Lassilla, jakmile se ty dvě zase viděly.

d20

Fringer 5 / Soldier 3 / Sharpshooter 2 / Bounty Hunter 4
STR 16 / DEX 16 / CON 12 / INT 12 / WIS 8 / CHA 15
Gather Information +15, Intimidate +12, Climb +10, Hide +10, Spot +10, Survival +10, Escape Artist +8, Listen +8, Move Silently +8, Swim +8, Handle Animal +6, Knowledge (wilderness lore) +6
Headstrong, Alertness, Track, Point Blank Shot, Precise Shot, Far Shot, Urban Tracking, Fame
Preferred Weapon (X1 carbine)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License