Lauwlyamurry

[„Aha, takže velký bratříček si furt létá někde ve hvězdách a pak když se tu z ničeho nic objeví, poučuje a hraje si na tátu?! Tos tam nahoře mohl rovnou zůstat!“]
- Lawly se rozohňuje nad Wyrrgyho poučováním

Lauwlyamurry, známá také jako Lawly nebo později Murryany, byla úspěšná lovkyně z Kashyyyku. Používala menší verzi wookijské disruptorové karabiny X1.
Jejím otcem byl Arrtharuk, matkou Naraasirra. Měla tři bratry, Wyrrgyho, Salltryna a Kanryho, sestřenici Rradcaru a bratrance Chlouppka. Byla to odvážná a silná žena, která se nejraději proháněla s Chlouppkem a Salltrynem po lese a víc ji to táhlo k chlapeckým zájmům.

Historie

Narodila se roku 94 BBY v Tyrvrarru.
Poměrně brzy se naučila střílet, stopovat a lovit a své rodině nedělala ostudu. S matkou vycházela dobře, ale její otec mrmlal, že by se měla chovat jako správná žena, čímž ona pohrdala, a poslední ránu tomu zasadil v roce 55 BBY, kdy za ni domluvil sňatek se synem svého obchodního partnera. Lawly odmítla vdát se za někoho, koho nemiluje, do krve se s otcem pohádala a utekla z Kashyyyku pryč. Ani Wyrrgy ji nepřesvědčil, aby se vrátila domů.
Lawly tak začala cestovat po galaxii a živila se jako lovkyně, ať už lidí nebo zvířat. Cvičil ji Kawakaro, který ji považoval za svou nejlepší žákyni. Na Kashyyyk se nevracela, ale čas od času se stýkala s příbuznými, kteří létali mimo rodnou hroudu. S otcem už do jeho smrti nepromluvila, ale na pohřeb mu roku 39 BBY přišla.
Roku 19 BBY, krátce před bitvou o Kachirho, byla se bratrem Kanrym jedním z posledních bojeschopných, kteří se snažili odrazit zygerrianské otrokáře, a po příletu Wyrrgyho pak pomáhala rozmetat zygerrianský tábor.
Roku 6 BBY se dozvěděla o Wyrrgyho šílenství a vyhledala proto Chlouppka, se kterým se vydala na bratrův lov, na jehož konci jej dokázali přivést k rozumu.
Krom toho se stále pohybovala po galaxii a nijak zvlášť se neangažovala v akcích odboje bratra Kanryho na Kashyyyku, ale byla s ním ve spojení a spíš stopovala chlupaté otroky rozeslané do všech koutů galaxie a pomáhala s jejich osvobozováním.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License