Lati Anlan

Lati Anlan byla lidská důstojnice IDNRA.

Historie

O jejím původu se neví ani zbla, přinejmenším nějaký čas po zničení první Hvězdy smrti sloužila jako kapitán pod plukovníkem Tasanem.
Začátkem srpna 0 ABY byli pověřeni úkolem vyzvednout lorda Kartuse a jeho podržtašku a zaletět na Okamar, kde měli dohlédnout na vyzvednutí jednoho Sullustana.
Účastnila se banketu, ale cestou zpátky do hangáru došlo k přestřelce s nekalými živly a ona byla zabita, když na ni zpoza rohu vyběhl Wookiee s brokovnicí a ona neodhadla jeho výšku. Síla zásahu byla tak velká, že po ní v celku zbyla jenom důstojnická čepice, kterou Chlouppek při úklidu sebral, předal Champbaccovi a ten ji od té doby občas nosil, samozřejmě ironicky.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License