Lati Anlan

Lati Anlan byla lidská důstojnice IDNRA, nehezká a fyzicky slabá, nicméně s dobrým rodinným zázemím, slušným politickým myšlením a nezanedbatelným technickým talentem. Ve své víře v Impérium byla naprosto fanatická a neváhala pro něj položit život.

Historie

Narodila se roku 29 BBY na Caridě, a to do vojenské rodiny. Od útlého věku tak byla vychovávána v myšlence, že pořádek musí být, a měla tedy veliké štěstí, že krátce po jejím nástupu na základní školu došlo k převratu. Protože si její otec pochvaloval, že Impérium je to nejlepší, co mohlo galaxii potkat, nastoupila pak ochotně na imperiální akademii a chtěla se stát důstojníkem u armády.
Tam si však jejích schopností všimli ti správní lidé a roku 7 BBY byla převelena jako technický důstojník k IDNRA. Její kariéra pak dál rostla a v roce 5 BBY si ji pro její excelentní posudek vybral plukovník Tasan.
Začátkem srpna 0 ABY byli oba pověřeni úkolem vyzvednout lorda Kartuse a jeho podržtašku a zaletět na Okamar, kde měli dohlédnout na vyzvednutí jednoho podezřelého Sullustana. V cíli se stihla účastnit banketu, ale cestou zpátky do hangáru došlo k přestřelce s nekalými živly a ona byla zabita, když na ni zpoza rohu vyběhl Wookiee s brokovnicí a ona neodhadla jeho výšku. Síla zásahu byla tak velká, že po ní v celku zbyla jenom důstojnická čepice, kterou Chlouppek při úklidu sebral, předal Champbaccovi a ten ji od té doby občas nosil, samozřejmě ironicky.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License