Lassilla Theemu

„Amatéři.“
- Lassilla na Kodyho

Lassilla Theemu, někdy též Lasilla, Lassila, Llassilla nebo Lassie, byla zabracká lovkyně lidí, členka Blaster Babes, která dokázala rychle vydělat i utratit velké peníze.1 Byla si vědoma svých předností a nebála se je využívat při obchodních jednáních,2 ale stejně tak se občas přestrojila za stařenu, aby získala slevu pro důchodce.3

Historie

Narodila se 15. 5. 33 BBY na Talusu a rodiče jí v pěti letech zabila lavina. Adoptovali ji ale dva místní Lorrdiané, od kterých se naučila číst řeč těla většiny rozšířenějších ras v galaxii. Nadále vyrůstala v horách, kde se učila bylinkářství, a později začala v hlavním městě studovat psychiatrii. V roce 15 BBY se vdala za pana Theemu a o rok později mu porodila syna.
V roce 10 BBY byla celá idylická rodinka z neznámých důvodů zadržena imperiální hlídkou, její muž se snažil odporovat a následně byl i s dítětem zastřelen.4 Lassilla neznámo jak přežila, ale byla hospitalizována na psychiatrii, kde původně pracovala. Záhy však narazila na Twi'lečku Chosy Nauwe,
která dala jejímu životu nový smysl, a společně prchly na Nar Shaddaa do blízkosti Rudého sektoru,5
Obě ženy se do sebe hluboce zamilovali. Lassile se zalíbil život nájemné lovkyně a tak přemluvila Chosy aby ji naučila řemesle.
Na konci roku se stala plnohodnotnou členkou Blaster Babes.
S Chosy zůstali na pašerácké měsíci, kde si sice díky tvrdé práci žila přímo královsky, ale trpěla nočními můrami a budily ji vzpomínky na prožité trauma,6 a tak spřádala pomstu. Trvalo to však dlouho a důstojník, který nařídil popravu její rodiny, mezitím povýšil na guvernéra sektoru Chopal.7 Při nakupování na tržišti si ji vybral za oběť kapsář Nuzz Ksik, nedopadl dobře.8 Poněkud lépe dopadla dvojice adolescentů, která jí ukradla balíček a kterou pak dlouho naháněla ulicemi – ač mohla, nezastřelila je a jen si vzala zpět, co jí patřilo.9.
V roce 2 BBY se účastnila s Blaster Babes lovu na Korrtona Bhose. Během mise byla bohužel ostřelená Chosy. O několik hodin později Twilecka zemřela na smrtelné zranění v náručí Lassily.
Lassila se po této tragické události stahuje do sebe a na nějaký čas se distancuje od Blaster Babes.
V roce 0 ABY byla společně s Lauwlyamurry a Kassany kontaktována Deekem, který po nich chtěl osvobození svého kamaráda z Okamaru. Trojice tedy vyrazila do Neznámých regionů a nějakou dobu obhlížela věznici, ale chystanou akci jim zmařil přílet dvou členů Inkvizice. Deek jim naštěstí poslal posily v podobě lambdy plné klonů a Wookiů, a tak se záchrana vězně nakonec zdařila a dámy si dokonce zachránily reputaci tím, že tvrdily, že to naopak je poslal Deek jako podporu druhému výsadku.
Lassilla se následně účastnila útoku na loď inkvizitorů a svou odstřelovací puškou zabila minimálně čtyři stormtroopery, načež z planety odletěla právě na palubě nově obsazené lodi, společně s lorrdianským štramákem, Chlouppkem, Champbaccou, Furriosou a beznohým Rodianem. V nestřeženou chvíli se vytratila a chladnokrevně otrávila tucet zajatých stormtrooperů, čímž dokázala, že je to fakt holka do nepohody.
Se skupinou se následně podívala na oběžnou dráhu Atalay a na základnu odboje v mlhovině Tyyyn, ale na průběh cesty neměla téměř žádný vliv a spíš se držela stranou. Po návratu skupiny na Nar Shaddaa se pravděpodobně vrátila za svými kamarádkami.

d20

Scoundrel 7 / Scout 2 / Bounty Hunter 1
STR 10 / DEX 18 / CON 12 / INT 16 / WIS 12 / CHA 10
Disguise +15, Sense Motive +15, Bluff +10, Craft (poisons) +10, Escape Artist +10, Gather Information +10, Knowledge (body language, herbology), Move Silently +10, Spot +10, Tumble +10, Sleight of Hand +9, Survival +9, Search +7
Cosmopolitan (Sense Motive), Point Blank Shot, Sharp-Eyed, Skill Emphasis (Disguise), Far Shot, Shady Merchant, Track
Infiltrator, Information Network

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License