Lacien

„Viděl jsem vás ve Stopě.“
[„To je nějaká hospoda?“]
- Lacien sděluje při prvním setkání Champbaccovi, že už ho viděl

Lacien byl Seryu z Teruyanu, žák enklávy na Miu Leptonis IV a svým způsobem oběť rozkazu 66.


Jméno: Lacien
Rasa: Seryu
Datum narození: 38 BBY
Planeta narození: Teruyan
Datum úmrtí: 19 BBY
Planeta úmrtí: Kashyyyk
Barva očí: hnědá

Vzhled

Lacien dosahoval výšky průměrného Seryu a dál nerostl, pruhy na jeho zádech a ocase však stále nesly jen lehce zašedlou barvu, která prozrazovala nižší věk. Jeho šedá srst byla zdobena tmavými značkami, dlouhý huňatý ocas končil černou špičkou a černé byly i jeho uši. Na hlavě mu rašilo cosi, co se při troše dobré vůle dalo označit jako vlasy, pro změnu bílé. Jeho oči měly oříškovou barvu.
Nosil trochu dražší šaty (obvykle černé, zvláště si potrpěl na pláště působivě vlající ve větru), nicméně nic extrémně nákladného. Boty nenosil vůbec, stejně jako čepice.

Povaha

Lacien byl umíněný, lehce nedůtklivý, nicméně rychle se učící a chápající teenager, který oplýval fungujícím mozkem a akademickým zájmem o všechno kolem. Neváhal se podělit o svůj názor a rád šel hlavou proti zdi, nicméně nebyl takový debil, aby to dělal v přítomnosti někoho, kdo by mu za to mohl napařit pěkné nepříjemnosti. Na druhou stranu, stejně jako dokázal za obdivuhodně krátký čas seznámit se svým pohledem na situaci všechny formy života v okruhu několika metrů, uměl také zatáhnout za správné páky, aby si získal něčí přízeň. Nesnášel, když mu někdo sahal na ocas.
Jeho největší psychologickou zbraní byly ignorace, pohled a ticho. Lacien dokázal mlčet tak výmluvným způsobem, že se nemusel ani nadechnout a už měl o (ne)ctitele víc.
Přestože dokázal být příšerně otravný a nikdy se nestal oblíbenou celebritou, když šlo do tuhého, ukázalo se, že ve skutečnosti byl do morku kostí dobrý. Měl svědomí, které nebylo zase úplně pasivní, celkem jasno v prioritách a nikdy neudělal nic, co by šlo proti nim.

Rodina

Pocházel z rodiny prodejců náhradních dílů a měl minimálně dva bratry a jednu sestru.

Dovednosti

Ve vztahu ke strojům byl naprosto jasným příslušníkem své rasy a dokázal rozebrat naprosto cokoliv, přičemž to většinou zase složil. Stejně tak rád zkoumal nové mechanismy a čas od času si ve volném čase vyráběl vlastní udělátka.
Měl potenciál v Síle, nicméně před odletem z domova ho nikdy ani nenapadlo, že by to mohlo mít něco společného s rytíři Jedi. Nedokázal Sílu nijak výrazněji ovládat, protože na trénink dlabal, ale jeho hlavní předností stejně bylo to, že dokázal téměř bez výcviku používat psychometrii na dost pokročilé úrovni. Takto získaným výjevům říkal Stopa. Byl všímavý a měl dobrou paměť - často si všiml maličkostí a do hlavy byl schopný si napráskat netušený objem informací.

Životopis

Narodil se do rodiny obchodníků s náhradními díly na domovské planetě své rasy a život mu komplikovaly jen divné vize, které občas míval po sáhnutí na cizí předmět. Okázale to ale ignoroval až do chvíle, kdy v jeho městě přistál Jungle Jet a mistr tajné akademie Champbacca se v jeho krámě stavil pro topnou spirálu do rychlovarné konvice a případné drby ohledně nedávné bitvy v soustavě Japerun. Tehdy prasklo, že Lacien vnímá Sílu, byl svou schopností nápomocný při hledání mistra Denyzze a když už s výpravou odletěl na Vogastis, rozhodl se zůstat. Přestěhoval se na Miu Leptonis IV, ale většinu času byl někde zalezlý a výcvik dost flákal.
Roku 19 BBY usnul v nákladovém prostoru Jungle Jetu, který mířil s dobrovolníky na Kashyyyk, a po přistání v Karrambaculleku měl za úkol opravit loď. To se mu zejména kvůli časovému presu a nedostatku součástek nepodařilo, ale během následného chaosu při vyhlášení rozkazu 66 byl velmi přínosný při stavbě provizorních hejbadel na přesun k Tyrvrarru. Cestou však skupina narazila na transportér sestřelený klony, při jeho zkoumání byla napadena republikovou výsadkovou lodí a Lacien ji bránil na svém AT-RT. LAAT se mu sice sestřelit povedlo, ale byl poslední ranou z paprskometu smrtelně zraněn a pro skupinu neměl ani poslední slova.
Zakopali ho pod jabloní a postavili mu mohylu z pušek klonů.

d20

Force Adept 4 / Tech Specialist 4
STR 6 / DEX 16 / CON 8 / INT 18 / WIS 16 / CHA 14
Repair +23, Computer Use +17, Craft (small appliances) +17, Knowledge (technology) +15, Spot +13, Hide +10, Listen +10, Sense Motive +10
Gearhead, Psychometry, Skill Emphasis (Repair), Perfect Memory, Alertness, Technical Wizard
Civilised Adept, Instant Mastery (Appraise), Tech Specialty (Mechanic)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License